Loop je ook mee met de Hengeveldse Avond4Daagse

De Hengeveldse Avondvierdaagse is van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei.
Ook de peuters van De Honingbijtjes mogen meelopen. Doe jij ook mee?

De afstanden
Als je meeloopt kun je kiezen uit twee afstanden, namelijk 3,5 kilometer (voor groep 1 t/m 4 en de peuters) en 7 kilometer (voor groep 5 t/m 8).

Starttijd
We verwachten iedereen ’s avonds om 18.00 uur op het schoolplein.
De start van de 7 km is om 18.00 uur. We zijn dan ongeveer om 19.30 uur terug op school.
De start van de 3,5 km is om 18.15 uur. We zijn dan ongeveer om 19.15 uur terug op school.

Begeleiding
We wandelen onder begeleiding van ouders en enkele leerkrachten van de school. Voor de peuters en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 geldt dat ze alleen mee kunnen wandelen onder begeleiding van een volwassene.

Opgave begeleiding 7 km
Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen, is het belangrijk dat voor de wandeling van 7 km per klas minimaal 2 ouders per avond meelopen. Je mag je hiervoor aanmelden via de klassenouderapp en daarbij aangeven welke avond je als begeleiding mee wilt lopen. We vragen je om – indien nodig- ook corrigerend op te treden. Meld je de avond dat je meeloopt even bij de tafel van de ouderraad op het schoolplein. Dan krijg je van ons een hesje.
Wij hopen dat er veel ouders komen, óók die zich niet hebben opgegeven.

Pauze
Onderweg is er een korte
pauze. Hier krijgen alle
deelnemers iets lekkers
aangeboden. Zelf (veel)
snoepgoed meegeven is dus niet wenselijk.

Veiligheid
Samen zorgen we ervoor dat de avondvierdaagse veilig kan verlopen.

Iedereen kan hier zijn/haar bijdrage aan leveren:
− We blijven bij elkaar: niet vooruitlopen of van de weg afgaan (in sloten, maisland, enz.) of achter blijven. Bespreek dit vooraf met uw kind(eren).
− De ouders (zowel meelopende als niet- meelopende ouders) blijven uiteraard verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren).

Intocht

Op vrijdagavond is de feestelijke intocht. We verzamelen ons, om ongeveer 19.15 uur, na de wandeltocht bij Très Chic en gaan van daaruit in een lange optocht naar school. Wat zou het mooi zijn dat er dan veel vrienden en familie langs de route staan om de prestatie te vieren. Dus nodig iedereen hiervoor uit!

Medailles
Het is bij een avondvierdaagse de bedoeling dat je vier avonden wandelt, maar je mag natuurlijk ook minder avonden wandelen. Elk kind ontvangt op school een stempelkaart. Neem deze mee, zodat je na het wandelen een stempel krijgt. Je kunt een medaille verdienen als je 3 of 4 stempels hebt. Wandel je 1 of 2 avonden dan krijg je dus helaas geen medaille. (Volwassenen krijgen geen medaille)