Mark Tuinte nieuwe voorzitter van de Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH).

Per 1 januari 2020 neemt Mark Tuinte de voorzittershamer over van Frank Slijkhuis. Het bestuur van de SSGH is enthousiast over de aanstelling van Mark. Tot 1 januari zal Frank de lopende zaken overdragen en gaat Mark kennismaken met de verschillende werkgroepen van de vrijwilligersorganisatie.Frank Slijkhuis bedankt iedereen voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.
 
“We hebben prachtige voorzieningen in Hengevelde die bijdragen aan de leefbaarheid in ons dorp. Verbinding, ontmoeting, samenwerking en eigenaarschap daar draait het om. We hebben met inzet van meer dan 200 vrijwilligers het beheer van Kulturhus de Marke op ons genomen en dat werkt. Het resultaat overstijgt de verwachting. Maar we kunnen niet achterover leunen. De uitgangspunten moeten onder de aandacht blijven. We moeten het verhaal aan elkaar blijven vertellen en het stokje overdragen aan de jongere generatie. Het is om die reden dat ik met een goed gevoel plaats maak voor Mark en hem veel succes en vooral veel plezier wens in zijn nieuwe functie. Tot ziens in Hengevelde”.