Markesingel opgebroken


Het einde is in zicht wat betreft de herinrichting  betreffende de parkeerplaatsen rondom sporthal de Marke. Rond de nieuw gebouwde seniorenwoningen worden trottoirs, parkeervakken en inritten aangelegd en op dit moment wordt de hoogte van de parkeerplaatsen aangepast aan de hoogte van de Markesingel. In de ruimte tussen de nieuwe woningen en de bomenrij langs de sporthal is er een nieuwe parkeerplaats. De nieuwe inrit is vanaf de Bretelerstraat en loopt door tot de hondenuitlaatplaats. De parkeervakken voor de sporthal zijn opnieuw aangelegd en doorgetrokken door de gehele voorruimte voor de hal. Daarbij is er een tweede uitrit op de Bretelerstraat gemaakt ter hoogte van de toegang tot de sportvelden.

Ook zijn de fietsparkeerplaatsen verschoven en verlegd. De loper ter hoogte van de hoofdingang van de sporthal is bij dit alles gehandhaafd en dat geldt ook voor op één na alle bomen. Behoud van de bomenstructuur om de hal is een belangrijk onderdeel van het ontwerp, net als een toename van de parkeercapaciteit, ruimtelijke kwaliteit en sfeer, leefbaarheid en veiligheid.

Klik dan hiervoor de volledige tekening van de uitvoering.