Meedenkavond parochie Hengevelde: ‘Sommige veranderingen zullen pijn doen en verdriet brengen’

Maandag 11 maart vindt in Hengevelde de voorlichtings-, meedenk- en inspraakavond plaats om te komen tot een toekomstbestendige parochie. Deze zal worden gehouden om 20.00 u in Herberg De Gebrande Waateren, Goorsestraat 15. Het doel is te kijken naar kosten, bouwkundige toestand van de (kerk)gebouwen, vitaliteit en pastoraat. En met elkaar van gedachten wisselen over het vernieuwen van het katholieke-kerk-zijn binnen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen passend in deze tijd. Hengevelde is de vierde van de zes inspraakavonden die het bestuur en pastoraal team van de H. Geestparochie de komende maand organiseert. 
De opkomst in Beckum, Bentelo en Delden was goed en meningen, ideeën en suggesties zijn volop uitgewisseld. Bij elke bijeenkomst zal de plaatselijke geloofsgemeenschap centraal staan. Het bestuur wil met de parochianen van gedachten wisselen om te komen tot een toekomstbestendige parochie, die financieel en bouwkundig gezond is en die in staat is om het katholieke-kerk-zijn in al zijn diverse aspecten waar te maken. Diaconie, liturgie, catechese moeten tot hun recht kunnen komen naast christelijke nabijheid.
De parochie moet uiteindelijk binnen de gezamenlijke dorpsgemeenschappen weer uit het defensief komen en laten zien dat het in de toekomst vitaal kan blijven, kan vernieuwen en het verhaal van Jezus naar buiten kan brengen. En ook nog eens op een wijze die in de huidige tijd aanslaat. Geen enkele geloofsgemeenschap binnen de H. Geestparochie kan dat nog op z’n eentje. Veel zaken moeten hierbij veranderen. Een ding is zeker: dit kan niet zonder parochianen en vrijwilligers. Vrijwilligers die niet alleen aan de eigen geloofsgemeenschap denken maar ook aan het grotere geheel van de hele parochie. Alleen samen in onderlinge solidariteit, elkaar vindend in geloof, gevend en nemend, kan deze grote transformatie slagen.
 
Sommige veranderingen zullen pijn doen en verdriet brengen, andere veranderingen juist voldoening. Het gaat om het geheel, maar ook om de plaatselijke geloofsgemeenschap. Iedere parochiaan wordt gevraagd om mee te denken. Naar ideeën en suggesties zullen bestuur en pastoraal team goed luisteren en zal rekening mee worden gehouden. Alle parochianen uit Hengevelde zijn voor de 11e maart van harte uitgenodigd.