Moet een overlijden op Wegdamnieuws?

Het item van Gijs Eijsink heeft het een en ander losgemaakt bij menig lezer van Wegdamnieuws. Gijs schreef het volgende:

“WegdamNieuws heeft ook geen artikeltje gewijd aan het overlijden van Henny. Ik vind dat vreemd. Pas geboren baby’s worden verwelkomd met een berichtje, jongelui die 25 jaar zijn geworden, krijgen aandacht, een Wegdammer die Abraham of Sara ontmoette ook, maar een dorpsgenoot die deze aarde heeft ingeruild voor het hiernamaals, krijgt geen plek op het plaatselijke media platform. Als je een pas geboren inwoner verwelkomt met een bericht, zou je ook een bericht moeten wijden aan iemand die gestorven is.
Als los-vaste medewerker van WegdamNieuws kaart ik deze omissie binnenkort aan bij de beide bazen.”

Wij als redactie snappen deze gedachtegang. Maar een overlijden is een andere emotie dan de heuglijke feiten zoals hierboven benoemd. Het ligt veel gevoeliger en daar is de redactie van Wegdamnieuws in het verleden wel eens mee op de koffie gekomen.
Dat neemt niet weg dat we er zeker voor open staan, indien er een verzoek tot plaatsing is. Maar dit zal toch echt in overleg met de nabestaanden moeten gaan. Daar zullen ook geen kosten aan verbonden zijn, dit zien wij als een plicht van een lokale website zoals Wegdamnieuws.