Nestkastjes opgehangen in de strijd tegen eikenprocessierups

De gemeente Hof van Twente bindt dit jaar vroegtijdig de strijd aan om de overlast van de eikenprocessierups de komende zomer tot een minimum te beperken. De gemeente koos daarbij voor een meer natuurvriendelijke en biologische bestrijding van deze overlast gevende rupsensoort en zet onder andere de kool- en pimpelmees in als natuurlijke vijand. Het is bekend dat deze mezensoorten verzot zijn op de jonge larven van de eikenprocessierups en zelfs weten om te gaan met de meer volwassen rupsen. De gemeente werkt hierbij samen met de Stichting Hofvogels en Vossebeld Techniek. Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels gaan de komende weken een groot aantal mezenkasten ophangen in eikenbomen nabij kwetsbare locaties.. Om te voorkomen dat deze vrijwilligers tijdens het ophangen besmet worden met overgebleven restanten van deze rupsensoort, zal Vossebeld Cultuurtechniek deze restanten eerst opruimen.

De gemeente selecteerde 50 kwetsbare locaties nabij scholen, langs schoolroutes en openbare gelegenheden als stations, zwembaden en begraafplaatsen. Locaties waar in voorgaande jaren veel overlast van de eikenprocessierups werd ondervonden. Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels hangen voor het broedseizoen voldoende nestkasten per locatie op om de eikenprocessierups daar zo effectief mogelijk te bestrijden. In totaal zullen er circa 200 nestkasten worden opgehangen en in de loop van het broedseizoen worden gecontroleerd. Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Nivon Goor, een onderdeel van de Stichting Hofvogels, zijn ter voorbereiding al weken druk bezig met het maken van een groot aantal nestkastjes om aan de gestelde vraag te kunnen voldoen.

De toenemende overlast van de eikenprocessierups is een gevolg van de ontstane monocultuur op het platteland. Vele hectares met alleen maar hetzelfde gewas fnuiken de biodiversiteit en jagen natuurlijke vijanden als lieveheersbeestjes, roofvliegen, roofwantsen, gaas- en sluipvliegen weg. Om de meer biologische bestrijding van de eiken processierups inhoud te geven koos de gemeente onder andere voor het ophangen van mezenkasten op kwetsbare en overlast gevende locaties en het preventief verwijderen van oude nestrestanten en later in het seizoen van de nieuwe nesten.

De eikenprocessierups komt voor op verschillende soorten eiken en heeft zich inmiddels over heel Nederland verspreid. De rupsen maken nesten op de stammen of takken van de bomen, of bij erg warm weer in de grond aan de voet van eiken. De nesten zijn zichtbaar als een grotere of kleinere ‘bal’ omgeven door spinsel. Vanuit de nesten gaan de rupsen in optocht naar de toppen van de takken om de jonge bladeren op te eten. De harige eikenprocessierupsen vervellen vijf maal. Vanaf het derde larvenstadium hebben de rupsen microscopisch kleine, giftige brandharen. Als deze haren in aanraking komen met de huid van mensen of zoogdieren zorgt dit voor allergische reacties. De minuscule brandharen hebben weerhaakjes, waardoor ze zich hechten aan de huid en aan slijmvliezen van mond, neus of ogen. Een giftig stofje in de brandharen roept allerhande allergische reacties op zoals jeuk, huiduitslag en ontstekingen aan slijmvliezen van mond, neus en ogen. Bij personen die zeer gevoelig zijn voor de brandharen kunnen bij herhaalde blootstelling zelfs hartklachten of een shock optreden. De brandharen blijven extreem lang giftig, dus ook de lege overgebleven nesten van eikenprocessierups zijn gevaarlijk