Nieuwsbrief Maliproject voorjaar 2020

Beste Mali-project vrienden,
 Twee emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen………
De vrouwen van Tintilla: wat een plezier hebben ze er in! Water halen bij een kraan….ongekend!
Via Casper kwam in januari jl. bij het Maliproject de vraag binnen of we zouden kunnen helpen bij het boren naar drinkwater in het dorp Tintilla. Tintilla het dorp waar door het Maliproject in 2013 een mooi 3-klassig schoolgebouw is gebouwd. 

Om één van de werkzaamheden van vrouwen – het halen van drinkwater uit spaarzaam aanwezige pompen vaak aan de rand van het dorp -  te verlichten is men in de loop van jaren in Tintilla geld gaan sparen voor het boren van een put met een elektrisch aangedreven pomp. De elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. € 4.000,- heeft men bij elkaar gebracht en het project kon uitgevoerd worden. Meestal wordt er water aangeboord op 50 m diepte….echter: er moest tot 113 m geboord worden om water te vinden. Maar dit ging ook meer geld kosten: € 2.000, -.

Ook dankzij de opbrengst van de avondmaalscollecte op 2 februari jl. heeft Maliproject kunnen helpen: water kan nu in het dorp gehaald worden en pompen is niet meer nodig! Direct kwamen hier via WhatsApp de dankbetuigingen binnen! Wat bijzonder die moderne communicatie! Live enthousiast contact!

Beste mensen….dit hebben we niet eerder beleefd….zulke enthousiaste mensen, bijna in vervoering omdat ze water zien stromen uit een kraan!
Ook wat de school Le Bon Berger in Manantali betreft hebben we hoopvolle berichten gekregen. Als de scholen weer beginnen in september/oktobera.s., hoopt Le Bon Berger weer een nieuwe start te kunnen maken met een nieuwe directeur. M’Bimba Dembelé, initiator van school Le Bon Berger en van radiozender Kanuyah (God is Liefde), heeft mandaat verleend aan de nieuwe directeur Pascal Adams Théra voor het leiding geven aan het onderwijs en het leiding geven aan het financieel beleid + controle.

Beste mensen, hoopvolle berichten en we hopen en bidden dat het corona-virus – ook daar ter plekke – geen slachtoffers zal maken. Onze vriend Casper Jansen is de medewerker van het Mali-project daar ter plekke. Heel vaak hebben we via de WhatsApp gesprekken contact met hem. Alweer: wat een zegen deze moderne communicatiemiddelen! Toen Cees in 2004 voor het eerst naar Mali ging, belde een secretaresse vanuit Den Haag op, dat hij op de plaats van bestemming was aangekomen!

Ontvang allen onze hartelijke dank voor de giften die ontvangen worden op de bankrekening  Diaconie van de Hofkerk Goor, onder vermelding van: 

maliproject: NL66 SNSB 0908 763 743.

Cees en Addie van der Sluijs-Goud, T 0547-333448