Ondernemers Hengevelde positief kritisch om tafel met burgemeester ‘Ellen’ en haar college

Het kostte even wat extra mailtjes en telefoontjes, maar de opkomst was er dan ook naar. Voorzitter Martijn Tuinte keek tevreden de zaal in met bijna 60 leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging SIO afgelopen maandagavond. Na een korte terugblik op 2014, met een helder financieel overzicht en een toelichting op de plannen in 2015, gaf hij graag het woord aan de eregasten. Naast burgemeester Ellen Nauta waren dat ook de wethouders Wim Meulenkamp (economie), Harry Scholten (financiën), Pieter van Zwanenburg (zorg en welzijn), plus gemeentesecretaris Gerrit Stam en accountmanager bedrijven Berryl Michel. Ellen Nauta vertelde op haar eigen enthousiastmerende en ‘gezellige’ manier over recreatie en toerisme. Een sector die haar persoonlijk na aan het hart ligt als het gaat over ondernemerschap. Een sector ook die veel kansen, zo vindt zij, nog beter kan benutten. Op bestuurlijk en regionaal niveau werkt ze hard mee aan hun gezamenlijke succes.

Ook wethouder Wim Meulenkamp gaf zijn ongezouten menig op vragen uit de zaal. Zeker als het ging over ondernemerschap in combinatie met duurzaamheid. Wat hem betreft wordt de Hof van Twente een voorbeeldgemeente in Nederland als het gaat over duurzaamheid. “We hebben op Zenkeldamshoek een fantastische uitgangspositie die we goed kunnen benutten. Dit kan stap voor stap. Per deelproject kunnen we samen kijken hoe je het rendabel maakt. Duurzaamheid is wat mij betreft veel meer dan alleen maar energie opwekken en besparen. Ook in economisch opzicht biedt duurzaamheid veel interessante kansen.” Met Harry Scholten daagt hij ondernemers uit om naar hen toe te komen. “Wacht niet af maar kom naar ons toe met vragen en goede ideeën”, ligt het duo toe. “Wij staan open voor uw verhaal en zoeken, mét u, naar kansen en mogelijkheden. Uw vraag zal niet altijd leiden tot positieve resultaten, maar waar mogelijk proberen we te komen tot goede oplossingen. En dan… aan de slag ermee!” Contactpersoon voor ondernemers Wethouder Pieter van Zwanenburg ligt de participatiewet toe maar ook de dienstverlening van Werkplein Twente. “Met hen proberen we zo goed en zo vaak mogelijk een perfecte match te maken tussen werkzoekenden en werkgevers met baanopeningen. Accountmanager Berryl Michel sluit daar bij aan als ze vertelt over haar proactieve benadering van ondernemers. “Ik help bedrijven graag met hun vragen rond vergunningen en uitbreiding. Waar mogelijk scheppen we ruimte en goede randvoorwaarden zodat u als ondernemer kunt ondernemen. Gemeentesecretaris Gerrit Stam praatte de aanwezigen bij over de reorganisatie binnen het gemeentelijk apparaat en hoe hij met veel minder mensen, toch het tempo van dit college probeert bij te benen.“We moeten noodgedwongen met minder, veel meer doen. Dat vroeg om een efficiëntere inrichting van ons gemeentelijk apparaat. Zo zijn we bijvoorbeeld van 9 afdelingen teruggegaan naar 4 afdelingen.” Actueel is momenteel ook de aanbouw van Marke III. Wethouder Harry Scholten vertelde over de mogelijkheden van erfpachtconstructies waarbij de koper pas later de grond op naam krijgt en zo z’n geld eerst in woningbouw kan steken. Volgens plan begint de uitgifte van kavels eind april/begin mei. “Tja, en of er dan misschien ook ooit nog weer uitbreidingsmogelijkheden komen voor ondernemers op het bedrijventerrein….??? Die vraag blijft in een ondernemend dorp als Hengevelde altijd actueel. Hoe groot het bedrijventerrein ook wordt.”

Tekst & Foto's