Onderzoek naar koopgedrag in Hof van Twente

Komende weken wordt er een grootschalig consumentenonderzoek gehouden om te kijken waar onze inwoners en bezoekers aankopen doen. Met name Hengeveldenaren waaien alle kanten op voor hun dagelijkse al dan niet wekelijkse boodschappen in huis te halen. Gemeente Hof van Twente werkt hiervoor samen met vele andere gemeenten in Oost-Nederland, zodat we een goed beeld krijgen van de bestedingen van consumenten. Doet u bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen in Hengevelde of de eigen gemeente, maar gaat u voor een dagje shoppen liever naar een grote stad in de regio? Of heeft u tips voor een bepaalde winkel in uw kern, of aankleding van het centrum? Dan kunt u dat via dit onderzoek kenbaar maken. De resultaten gebruiken we om, samen met onze ondernemers, inwoners en bezoekers nog beter te kunnen ontvangen in onze winkelgebieden. Inwoners die de vragenlijst willen invullen, kunnen dat doen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Als gemeente zetten wij ons, samen met de provincie en winkeliers, in voor aantrekkelijke dorps- en stadscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.
Aantrekkelijkheid van winkelgebieden
In oktober start in Oost-Nederland een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2015, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook Hof van Twente neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.
Het onderzoek brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.
Vul de online vragenlijst in!
In oktober start het ‘veldwerk’. Inwoners die de vragenlijst willen invullen, kunnen dat doen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Daarnaast wordt een groep inwoners uitgenodigd om mee te doen. Dat gebeurt via het Hofpanel en via een brief van de provincie aan een willekeurig geselecteerde groep huishoudens.
Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.
Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.