Oogstdankviering 2023 op zaterdag 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober, om 19.00 uur, willen wij ons jaarlijkse oogstdankweekend weer houden in de Petrus- en Pauluskerk in Hengevelde.

Samen willen wij dit met U vieren en danken voor de oogst. Net als vorig jaar, in afgeslankte vorm  in de Dagkerk.

Na de viering is er voor iedereen een kopje koffie of thee.

Wij hopen dat U ook dit jaar groente, fruit, bloemen en pompoenen beschikbaar stelt. Ook zijn we erg blij met houdbare produkten zoals koffie, thee, rijst, blikgroenten etc.

Wij hopen op een goede oogst die na de viering of maandag naar woon- en leefgemeenschap de Wonne gaat.

Wilt U wat beschikbaar stellen belt U dan Ans Vehof 333427, Jan Schreijer 06-21294473, Siny ten Heggeler 06-13578377, of Ria Rouweler 292344.

U kunt de produkten brengen op zaterdagmorgen om 9 uur bij de dagkerk. De dames van de bloemen versiering zullen er vast weer iets moois van maken en verder wordt er gewerkt met manden. Wij willen U alvast bedanken voor Uw medewerking.

                            Werkgroep Oogstdankviering