Openbare basisschool Markvelde per 15 januari naar de gemeente

De gemeente Hof van Twente stemt in met de overdracht van het schoolgebouw/ perceel openbare basisschool Markvelde aan de gemeente per 15 januari 2019.
De buurtvereniging kan één avond per week gebruik kan maken van de school (e.e.a. onder voorwaarden voor de periode tot 15 juli 2019)
Het schoolbestuur OPO HvT heeft besloten om per 1 augustus 2018 de openbare basisschool Markvelde te Diepenheim te sluiten met als reden te weinig leerlingen. Het schoolbestuur verzoekt de gemeente om het schoolgebouw en perceel over te nemen. Op basis van de wet wordt de school overgedragen aan de gemeente. De datum is bepaald op 15 januari 2019. Over de mogelijke invulling van het lege schoolgebouw vinden momenteel gesprekken plaats tussen gemeente en buurtschapsvereniging en bewoners Markvelde