Opgave voor de Eerste Heilige Communie 2024

In januari 2024 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. Deze voorbereiding vindt buiten schooltijd plaats.

Op zondag 26 mei (De Goede Herder Hengelo en HH. Jacobus en Johannes Borne/Hertme) en op zondag 2 juni (Heilige Geest parochie) ontvangen zij dan hun Eerste Heilige Communie.

Wij werken met het project “Blijf dit doen”. Alle kinderen krijgen een werkboek waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt. De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep Eerste Communie en een pastor. Deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kost € 50. Als dit financieel voor u niet haalbaar is, kunt u dit aangeven bij de opgave van uw kind. Wij vinden dat financiële omstandigheden geen beletsel mogen zijn.

U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van het pastoraal team,

secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u ingevuld terug kunt sturen. U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond in januari waar wij u meer vertellen over hoe de voorbereiding eruit gaat zien.

Pastoresteam

Pastoor Jurgen Jansen

Pastor Casper Pikkemaat

Pastoraal werker Annet Zoet