Oproep inwoners Hengevelde

HENGEVELDE – SAMEN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIG DORP

De wereld verandert snel en in Hengevelde passen wij ons hierop aan. Er is veel energie en we richten ons op de toekomst. We zorgen voor elkaar en streven naar een goede toekomst voor iedereen. Plannen worden vanuit participatie samen met de gemeenschap bedacht, besproken en uitgevoerd. Dit benadrukt het verantwoordelijkheidsgevoel binnen onze gemeenschap en laat zien dat we ook instaat zijn werkelijk stappen te zetten die bijdragen aan een toekomstbestendig Hengevelde.

Op dinsdag 18 juni 2024 is de Haringparty Hof van Twente. Dit evenement, dat dit jaar plaatsvindt op het zomerfeestterrein in Hengevelde heeft als doel financiële middelen te werven voor een tweetal mooie initiatieven binnen Hengevelde:

Gedenkbos
Het inrichten van een gedenkbos naast het parochiële kerkhof. In de toekomst zullen kerkhof en gedenkbos mogelijk samen worden ondergebracht in een stichting met als werknaam “Gedenkpark Hengevelde”

Klusruimte
De oprichting van een klusruimte/werkplaats voor het onderhoud van gemeenschapsvoorzieningen door vrijwilligers.
Deze doelen helpen ons dorp verder vooruit. Ook wij als inwoners van Hengevelde gaan enorm profiteren van één van deze mooie initiatieven. De klusruimte maakt deel uit van de nieuwe MFA. Deze MFA is essentieel voor een toekomstbestendig Hengevelde en biedt voor alle inwoner van Hengevelde ook veel extra mogelijkheden. Naast een moderne duurzame sportaccommodatie met extra ruimte en voorzieningen van deze tijd zal het ook leiden tot een efficiëntere inzet van onze vrijwilligers en een slimmere inzet van maatschappelijke ruimte (multifunctioneel). Zo gaan we ook samen één kantine/sportcafé exploiteren.

De Haringparty is een evenement voor de hele Hof van Twente en we hopen op een aanzienlijke opbrengst voor deze twee initiatieven. Naast dat het bedrijfsleven van de hele Hof van Twente door o.a. sponsoring en een veiling geld zal doneren kun je ook als inwoner van Hengevelde een donatie doen.

Met elkaar, voor elkaar
Onder het motto “met elkaar, voor elkaar” kunnen we in Hengevelde samen heel veel bereiken. Wil je dit initiatief ook ondersteunen als inwoner van Hengevelde? Dan kun je dit bekrachtigen middels een donatie. Gebruik hiervoor de IDEAL-doneerknop hieronder. Alvast bedankt voor jouw bijdrage!

Ps. alle inkomsten zullen 100% terugvloeien naar de Hengeveldse gemeenschap. Eventuele kosten zoals een hapje en een drankje tijdens de Haringparty worden kosteloos aangeboden door de partners/leveranciers van de Haringparty organisatie.

Klik op het plaatje voor een volledige weergave