Oudercommissieleden gezocht Bommel de Beer

Wij zoeken jou! Geef jij de ‘Bommel-kindjes’ en hun ouders een stem?
Kom dan nu bij de oudercommissie!

Wij – oudercommissie van KDV Bommel de Beer en BSO het Berenbos – zijn op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. Binnenkort krijgen we een vacature, om reden dat we maximaal 3x2 jaar in de oudercommissie mogen zitten.
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderen die zitten bij het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, maar ook de peuteropvang. Wij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.
Het is dan ook belangrijk dat we uit alle groepen ouders in de oudercommissie hebben zitten.
Gevraagd:
een papa of mama met een kindje op het kinderdagverblijf en / of de peuteropvang die 1x / 2 maanden samen met ons het gesprek aangaat.
We vergaderen op de 2e woensdag van de oneven maanden en starten om 20.00 uur.
Het aanbod:
een kans om mee te denken en advies te geven over de kwaliteit van de opvang van jouw kind en de kinderen van andere ouders.
Interesse?
mail: ocbommel@gmail.com of spreek één van de OC-leden aan
De OC-leden zijn:  Herma Koebrugge       Anouk Kiezenbrink     Mariska Meulenkamp
                                 Monique Smit       Jacqueline Everink      Karin Booysen     Ina Blanckenborg

Wist u dat:
• Door de BuitenSchoolse Opvang het Berenbos en de Peuteropvang van kinderdagverblijf Bommel de Beer wordt ingespeeld op het nieuwe rooster van de Petrusschool. Hoe? Door de start en eindtijden gelijk te laten vallen met de nieuwe schooltijden. Daarnaast blijft de mogelijkheid van hele of halve dagen opvang. info@bommeldebeer.nl of  tel: 0547-351565
• Er bij gebleken interesse gekeken zal worden naar verdere tijdsaanpassingen voor het kinderdagverblijf?