Ouders luxe-verzuim zijn gewaarschuwd

 

De  leerplichtambtenaar van Gemeente Hof van Twente gaat aanstaande vrijdag op pad naar de scholen in de Hof vanwege een actie in het kader van luxe-verzuim. De leerlingenregistratie van de scholen wordt doorgenomen. Is een leerling ongeoorloofd afwezig dan kan dat een boete opleveren. Wat houdt de actie in:

Controleteams bestaande uit twee leerplichtambtenaren bezoeken de scholen. Samen met vertegenwoordigers van de leerlingenregistratie wordt bekeken of de aanwezigheidsgegevens op de juiste wijze zijn geregistreerd. Is er een vermoeden van luxe-verzuim dan wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Als ongeoorloofd schoolverzuim wordt geconstateerd dan worden de ouders te zijner tijd uitgenodigd voor een procesverbaal. Na het bezoek koppelt het controleteam de bevindingen schriftelijk terug aan de school.

Doel van de actie
Het doel van de actie luxe-verzuim is te controleren welke leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn. Het zou zo maar kunnen, dat er deze dag veel gezinnen al vroeg op weg zijn naar de diverse wintersportbestemmingen. Het tweede doel is om de scholen bewust te maken van het feit dat ze hun aanwezigheidsregistratie goed op orde moeten hebben. Door een wetwijziging vanaf 1 januari 2012 gaat de onderwijsinspectie hierop strenger controleren. Blijkt dat scholen de registratie structureel niet voor elkaar te hebben, lopen ze het risico dat er vanuit het ministerie van onderwijs in hun rapporten melding van wordt gemaakt en/of dat er een sanctie wordt opgelegd in de vorm van een geldboete.

Voor meer informatie over de actie kunt u ook contact opnemen met:

Rob Rohaan, leerplichtambtenaar van gemeente Hof van Twente, Tel. 0547 – 858585 of 06 - 52092726