Pater Noster tot ver in Hengevelde

Op Hemelvaartsdag, klokslag 9.00 uur was er vanochtend weer de traditionele openluchtmis op het Höfteplein in de H.E.T. tent met medewerking van het herenkoor onder leiding van de nieuwe pastor C.Pikkemaat. Het was weliswaar frisjes, maar de koffie zorgde voor de innerlijke mens na de druk bezochte mis. Het pater noster klonk tot ver in Hengevelde:

Dat deze traditie nog lang behouden mag blijven!

Op Hemelvaartsdag wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus is opgevaren naar God, zijn Vader in de Hemel, op de veertigste dag van zijn opstanding. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vormen eigenlijk de drievoudige viering van eenzelfde mysterievol gebeuren, namelijk de opstanding van Jezus Christus. ‘Hemelvaart’ betekent letterlijk ‘opgang (vaart) naar de hemel’. De Hemel is in de Bijbel een beeld voor de ‘goddelijke werkelijkheid’. Met Hemelvaart, zo leert de kerk, wordt Christus opgenomen in die goddelijke werkelijkheid.

Pater noster

Pater noster, Qui es in caelis, Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, Et dimitte nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem: Sed libera nos a malo.

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, En vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.