‘Pesten, heeft jouw kind er last van?’

Op maandag 12 mei aanstaande wordt door Loes een themabijeenkomst ‘Pesten, heeft jouw kind er last van?’ georganiseerd bij Bibliotheek Goor. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg en start om 19.30 uur.

Het is voor ouders vaak lastig antwoord te geven op de vraag of hun kind gepest wordt. Kinderen die pesten vertellen dat meestal niet aan hun ouders.
Als je gepest wordt is het ook heel moeilijk om toe te geven. Pesten is een groepsproces waarbij alle kinderen betrokken worden.
Kinderen die het mee maken, ook al spelen zij geen hoofdrol in het proces, kunnen er angstig van worden.
Voor kinderen die pesten en kinderen die gepest worden heeft het vaak grote gevolgen in hun leven.
In deze themabijeenkomst wordt uitgelegd hoe pesten eruit ziet en hoe je het kunt herkennen. Ook wordt besproken wat ouders thuis kunnen doen om pesten te voorkomen en het aan te pakken.
Digitaal pesten speelt zich vaak af buiten de schoolmuren, maar kan heel veel impact hebben. Ook deze vorm van pesten zal aan bod komen. 
Aanmelden kan via www.loes.nl/agenda; deelname is gratis.