Petrusschool legt het werk neer

Aanstaande vrijdag staken de leerkrachten van de Petrusschool. Op deze dag is er een landelijke stakingsdag voor het hele onderwijs. Directeur Dineke Hek: "De leerkrachten van onze school, die op die dag zouden werken, kiezen ervoor om aan deze staking deel te nemen. Dit betekent dat de school op die dag gesloten is!
Waarom staken wij?
Om het vak van leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders daadwerkelijk op te waarderen, het personeelstekort het hoofd te bieden en de onderwijskwaliteit ook in de toekomst te kunnen borgen, zijn verdere investeringen in het onderwijs volgens ons noodzakelijk.
De landelijke staking is gericht op het verkrijgen van meer geld voor het onderwijs. Dit geld is bestemd voor salarisverhoging van alle personeelsleden en voor het verminderen van de werkdruk.
Is dit ook een probleem op de Petrusschool?

Gelukkig is er in Hengevelde geen sprake van een structureel lerarentekort. Alle groepen hebben één of twee eigen leerkrachten. Alle leerkrachten voeren hun werk met veel plezier uit. Het is heerlijk om dagelijks les te geven op een school waar veel mogelijk is, waar leerlingen willen leren en waar ouders meedenken en meewerken. Toch staken we. We merken namelijk, dat er ook hier sprake is van een personeelstekort en daarmee van een steeds hoger wordende werkdruk. Als een leerkracht ziek is, moeten we erg puzzelen om te zorgen voor een vervanger. Invallers zijn op dit moment maar zeer beperkt beschikbaar, dus de oplossing zoeken we vaak in het inzetten van ambulante mensen of parttimers die extra werken. Helaas voor de kinderen betekent vaak dat er iedere dag iemand anders voor de groep staat, soms zelfs twee personen op een dag. Dit was bijv. in de afgelopen week in groep 8 nog aan de orde. Zowel voor de leerlingen als de leerkrachten is dit geen prettige oplossing.
Het wordt dus hoog tijd, dat dit lerarentekort een halt toegeroepen wordt!