Petrusschool op 8 juni weer helemaal open

Gisterenavond heeft de premier aangekondigd dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open zullen gaan. Tenzij de komende weken uit onderzoek blijkt, dat deze versoepeling vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus te groot is. Daarnaast werd aangegeven dat de overheid op korte termijn in gesprek zal gaan met het onderwijs over de heropening van de scholen. De Petrusschool is erg verheugd met dit nieuws: "De richtlijnen die vanaf maandag 11 mei gelden, blijven in de komende periode dan ook gehandhaafd. Helder is dat we ook de komende tijd extra aandacht moeten blijven besteden aan hygiëne. We proberen hierbij zoveel mogelijk afstand te houden tot de kinderen, we schudden geen handen, we wassen vaker onze handen, gebruiken meer papieren handdoekjes en schoolgebouwen worden intensiever."

Daarnaast blijven ze zich houden aan de voorgeschreven richtlijnen:

• Halen en brengen Maximaal één volwassene brengt de kinderen naar school en haalt ze weer op;

• Schoolplein en school Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school;

• Aanwijzingen personeel Volg aanwijzingen van het personeel op;

• Vervoer Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school;

• Afstand - Tussen kinderen: 1,5m afstand houden is niet nodig; - Tussen onderwijspersoneel en kind: preventief zoveel mogelijk 1,5m afstand; (minder afstand levert geen gevaar op, maar kijk wat er kan) - Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand;

• Kinderen blijven thuis bij - Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38ºC en koorts; - Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft; - 24 uur klachtenvrij = weer naar school;

• Risicogroepen Kinderen die tot de risicogroep behoren of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met de directeur.

"De afgelopen periode hebben zowel kinderen, ouders als medewerkers, ongelooflijk hard gewerkt om samen het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Er is vanuit saamhorigheid met veel passie en energie op een zeer positieve en creatieve wijze gehandeld. Wij willen u bedanken voor het kritisch meedenken en de vele hartverwarmende reacties.
Dit betekent veel voor ons! Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u allemaal een goede gezondheid toe. Bescherm uzelf en elkaar!"