Petrusschool 5e

In 2011 hebben de ruim 1.500 Wecycle-scholen in Nederland samen 110.000 oude elektrische apparaten ingezameld. De Overijsselse Petrusschool uit Hengevelde zamelde de meeste apparaten in van de provincie Overijssel. Alle ingezamelde apparaten worden door Wecycle optimaal gerecycled. Ook hebben de scholen in 2011 gezamenlijk voor € 40.000 aan punten geschonken aan de Max Foundation, deze slaat waterputten en bouwt latrines in Bangladesh. Daarnaast geven ze de inwoners les over hygiëne.De Petrusschool is erg actief op het gebied van milieu-vervuilende stoffen en voorwerpen en doet dan ook mee aan verschillende acties die het milieu ten goede komen.

De school doet mee aan het inzamelen van :
-  Lege Cartridge
-  Lege Batterijen
-  Oude afgedankte electrische apparaten
-  Oude afgedankte mobieltjes

Het Telefoon Inzamel Project (TIP) levert voor de school extra inkomsten op. Voor iedere bruikbare mobiele telefoon ontvangt de school een vergoeding.Op school kunt u de telefoon inleveren bij Jan Boomkamp. Als U de telefoon verpakt hebt in een plastic zakje mag U hem ook in de lege cartridge doos deponeren.Ook kleine defecte elektrische apparaten kunnen vanaf heden op school worden ingeleverd. Er mogen echter geen televisies , computer en aanverwante onderdelen (bijv. printers en toetsenborden) hiervan worden..