Petrusschool woensdag: Onze leerkrachten willen geen Rupsje Nooitgenoeg zijn

De Petrusschool gaat woensdag aanstaande dicht: Staking! Directeur Dineke Hek:
Vandaag is er het nodige in het nieuws geweest over de onderwijsstakingen. Het was allemaal een vrij rommelig geheel, maar de algemene strekking is gelijk aan die van de leerkrachten van onze school: Wij willen graag structurele middelen om zo het onderwijs nu en in de toekomst goed vorm te blijven geven. In mijn nieuwsbrieven hebben jullie steeds kunnen lezen, dat de leerkrachten van onze school staken voor structurele investeringen in het onderwijs. Alleen daarmee kunnen we de klassen ook in de toekomst niet te groot laten worden, onderwijsassistenten in de groepen laten ondersteunen en de werkdruk beperken. Ook voor het oplossen van het groeiende lerarentekort is incidenteel geld niet voldoende.
 
Onze leerkrachten willen geen Rupsje Nooitgenoeg zijn. Wij willen ons mooie vak graag nu en in de toekomst op een goede manier uitvoeren, zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom willen we graag structurele investeringen!
 
Nadat de bonden vandaag weer opgeroepen hebben tot een staking heb ik geïnventariseerd wat de leerkrachten wilden gaan doen. Hieruit komt naar voren, dat wij bij ons besluit blijven. Een bedrag van 460 miljoen klonk geweldig. Maar ook werd al snel duidelijk, dat het vooral gaat om incidenteel geld.  De staking van a.s. woensdag gaat door.  De school is dus woensdag gesloten, zoals ook in de eerdere berichten was aangegeven.
 
Met vriendelijke groet,
Dineke Hek