Peuters kunnen van 7.30 tot 14.00 uur naar  KC ‘t Hummelheukske in Hengevelde

Vanwege het feit dat de Petrusschool in het nieuwe schooljaar 2017-2018 overgaat op het continurooster en daarbij de lestijden aan past vinden er bij KC ‘t Hummelheukske een aantal ontwikkelingen plaats. Aangezien veel ouders doorfietsen van de Petrusschool naar ’t Hummelheukske,  hebben wij met elkaar besloten om onze openingstijden hierop aan te passen. Dit in goed overleg met de oudercommissie en het team van ’t Hummelheukske.  Vanaf maandag 4 september 2017 wijzigen
de tijden van het peuterspeelzaalaanbod naar 8.30 tot 11.30 uur op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen.
 

Daarnaast krijgen we vragen van ouders en het verzoek via de oudercommissie om vervroeging of verlenging van het peuteraanbod. In overleg met het bestuur is besloten om dit vanaf 4 september aan te gaan bieden. Het betekent dat de peuters vanaf 7.30 uur kunnen komen spelen bij ‘t Hummelheukske, het peuterspeelzaalaanbod doorlopen en daarna blijven om een broodje te eten en spelen tot 14.00 uur. (eventueel tot 14.15 uur).
Er zal een mogelijkheid komen om na het eten te rusten en slapen. De huidige pedagogisch medewerkers Adele en/of Myranda zullen in deze uren de vertrouwde leidsters zijn en hebben er zin in.
 
De vervroegde en/of verlengde opvang valt onder de registratie van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Over deze uren kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.
 
Mocht u interesse hebben in deze vervroegde en/of verlengde opvang en uw kind willen aanmelden dan vernemen wij dit graag. U kunt contact opnemen met onze medewerker klantrelaties te bereiken via info@kinderopvanghofvantwente.nl of via 0547-727020. Op onze website www.kinderopvanghofvantwente.nl kunt u meer lezen over onze organisatie.