Peuterspeelgroep ‘t Hummelheukske sluit na 46 jaar de deuren

Na 46 jaar stopt peuterspeelgroep ’t Hummelheukske. Hiermee komt een einde aan een begrip in Hengevelde, aan mooie herinneringen en momenten voor verschillende generaties, maar ook aan een jarenlange fijne samenwerking met ouders, school en gemeente. Ouders en kinderen kunnen vanaf 1 januari 2021 terecht bij Kinderopvang Bommel de Beer voor peuteropvang. Ouders zijn hier woensdagavond 26 augustus tijdens een informatiebijeenkomst over geïnformeerd. Met dankbaarheid en een goed gevoel sluit Peuterspeelgroep ’t Hummelheukske op 1 januari 2021 een mooie periode af en geeft zij het stokje door aan Kinderopvang Bommel de Beer. Samen zorgen zij voor een soepele overgang voor de kinderen en een mooi afscheid van peuterspeelgroep ’t Hummelheukske.

Om in de toekomst de doorgaande leerlijn voor kinderen goed te waarborgen, wordt er gewerkt aan samenwerkingsplannen binnen een Integraal Kind Centrum (IKC) in Hengevelde, waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor kinderopvang, zorg en onderwijs. Op deze wijze krijgt kinderopvang en -ontwikkeling in Hengevelde een waardevolle en mooie plek. Het teruglopende aantal geboortes maakt dat er geen bestaansrecht is voor twee kinderopvangorganisaties in Hengevelde om invulling te geven aan een IKC.
De beide medewerksters van ’t Hummelheukske behouden hun baan en krijgen een plek op een ander Kind Centrum binnen Kinderopvang Hof van Twente. Mede namens hen danken wij iedereen voor het jarenlange in ons gestelde vertrouwen.