Pluimveebedrijf Ambt-Delden slachtoffer fipronil-affaire

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit voegde dinsdagavond 17 bedrijven toe aan de lijst van leghenbedrijven met eieren met een te hoog gehalte aan luizenbestrijder fipronil. Het totaal aantal bedrijven komt daarmee op 28. Bij nieuw toegevoegde bedrijven zit in ieder geval één Twents bedrijf, een pluimveebedrijf uit Ambt Delden. Om welk bedrijf het gaat is vooralsnog niet bekend (gemaakt).

Dat betekent niet dat dit de enige bedrijven zijn, die door de NVWA geblokkeerd zijn. De NVWA doet sinds vorige week onderzoek bij circa 180 leghenbedrijven in Nederland. Zolang de uitslag niet bekend is, zijn ook deze bedrijven geblokkeerd en mogen ze geen eieren afzetten of kippen of hun mest afvoeren. Intussen zou de uitslag van 80 bedrijven bekend zijn, maar er komen ook nieuw te onderzoeken bedrijven bij. Van bedrijven waar fipronil in de eieren is gevonden, maar in een ongevaarlijke concentratie, wordt de code niet bekendgemaakt. Deze bedrijven moeten wel hun eieren terughalen. De lijst met codes van eieren met een te hoog fipronilgehalte is door het NVWA gepubliceerd.