Poll: Het kerkgebouw wordt overbodig?

Onlangs was er bij de Gebrande Waateren een informatieavond over de toekomst van de Hengeveldse kerk. De leeftijd van de aanwezigen lag gemiddeld dichter bij de 70 dan de 50. Is er in Hengevelde nog wel behoefte aan een gebouw dat aan vele regels is gebonden, maar waarvan wel wordt verwacht dat de geloofsgemeenschap een groot deel van de kosten draagt. Het aantal mensen een kerkdienst bezoekt wordt steeds minder. De gelden drogen op, de vrijwilligers worden grijzer. Het onderhoud wordt te veel. Daar waar de gehele dorpsgemeenschap vaak ook de hele geloofsgemeenschap was, is de geloofsgemeenschap nu vaak nog maar een klein onderdeel van de dorpsgemeenschap. Maar ook, is er nog draagvlak onder jongeren voor het geloof? Homoseksualiteit of homofilie en de katholieke kerk gaan niet echt samen. In de RK-kerk mag een vrouw geen priester worden. Daar staat tegenover: Er is in Nederland ontzettend veel vraag naar leegstaande kerken. Zoveel zelfs, dat de vraag het aanbod inmiddels ruim overstijgt. Stem hiernaast op de poll.

• We hebben een kulturhus, dat maakt een kerkgebouw overbodig
• Het moet blijven zoals het is, de kerk heeft een belangrijke functie
• Deel het gebouw op zodat de exploitatie rond komt met commerciële doeleinden.

Bij de katholieke Kerk zijn de gelovigen eigenaar van het kerkgebouw. Die worden vertegenwoordigd door het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur geheten). Het kerkbestuur kan als eigenaar volgens kerkelijk en burgerlijk recht dus bepalen wat er met het kerkgebouw gebeurt maar voor zaken die verder gaan dan het dagelijks beheer is toestemming van het bisdom/de bisschop nodig. Een kerkbestuur moet een parochie besturen volgens een reglement dat voor het hele land hetzelfde is. Als de kerk mag worden verkocht, is de opbrengst voor de parochie, het geld komt dus in beheer bij het kerkbestuur. De bisschop kan een besluit nemen tot fusie van parochies (dat is op grote schaal gebeurd). Dan gebeurt er hetzelfde als bij een andere fusie: het vermogen blijft onder beheer van het kerkbestuur alleen wordt dan een groter gebied bestreken.

Als na een fusie tussen 2 kerken 1 van de gebouwen wordt verkocht, zal het geld gebruikt worden voor onderhoud en instandhouding van het andere gebouw. Het geld blijft dan in feite in de kerkelijke gemeente.