Preventieve bestrijding eikenprocessierups begint binnenkort

In april start de preventieve aanpak van de eikenprocessierupsen. Preventieve bestrijding betekent het bestrijden van de rupsen voordat ze hun brandharen krijgen.
Binnenkort gaat Gildebor in opdracht van de gemeente nematoden in de boomkronen van eikenbomen spuiten. Omdat de werkzaamheden in de avond of nacht plaatsvinden kan dit voor geluids- of verkeershinder zorgen. Tijdens de bespuiting is
het verstandig om de ramen dicht te houden omdat er nog oude brandharen van de eikenprocessierupsen kunnen ronddwarrelen. Op de website en socials van de gemeente leest u wanneer in welke wijk of kern wordt gewerkt. Omdat alleen bij de goede weersomstandigheden kan worden gespoten, kan dit op het laatst nog veranderen.

Bestrijding
Zodra eiken uitlopen, komen ook de eitjes van eikenprocessierupsen uit. Het exacte tijdstip is van te voren niet bekend. Dat wordt op verschillende plaatsen in Nederland in de gaten gehouden. Een paar dagen na het verschijnen van de eerste rupsen start de verneveling. De rupsen worden bespoten met nematoden, hele kleine aaltjes, die alleen rupsen doden. Ditmiddel wordt met een hogedrukspuit (zie foto) in de boomkronen gespoten. Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt, wordt de boomkroon helemaal natgespoten. Eventueel
gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten.
Daarnaast wordt op locaties waar heel veel eikenprocessierupsen zijn, bestreden met Xentari. Dit middel bestaat uit bacteriën die de eikenprocessierupsen doden. De preventieve bestrijding wordt alleen toegepast op gemeentelijke eikenbomen in de kernen. In het
buitengebied bestrijdt de gemeente niet behalve op een paar drukbezochte plekken zoals bijvoorbeeld bij de scholen.

Mogelijke geluidsoverlast
Bespuiten met nematoden kan alleen in de avond of nacht. Dat komt omdat de nematoden door UV-straling wordt afgebroken. De bespuiting kan geluids- en verkeershinder geven. Meestal is dit eenmalig, maar in gebieden met hoge risico’s (denk aan scholen, zorgcentra, gemeenschapshuizen, drukke fietspaden) kan het nodig zijn de bespuiting nog een keer te
herhalen. De behandeling met Xentari kan overdag.

Houd ramen en deuren dicht
Bij de bespuiting ontstaan luchtwervelingen waarin stof, stuifmeel en brandharen uit oude rupsennesten kunnen meekomen. Mensen kunnen daar last van krijgen. Het is daarom belangrijk om ramen en deuren tijdens de bespuitingen dicht te houden.

Meer informatie

Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan vindt u op de website
https://processierups.nu en op de website van de gemeente