Programma informatieavond nieuwe MFA: Woensdag 13 december

Woensdag 13 december is er een informatieavond omtrent de nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA). Deze avond is voor alle inwoners van Hengevelde. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de conferentiezaal van Kulturhus de Marke. U bent dus allen van harte welkom.

Eerste deel
Het eerste deel van de avond praten we u bij over de voortgang/ontwikkelingen van de laatste tijd. Het programma zal grotendeels overeenkomen met dat van de bijeenkomst voor de omwonenden op 28 november. De dorpscoöperatie opent de avond, waarna de werkgroep MFA vertelt over wat er in de afgelopen maanden na het bekendmaken van de beoogde locatie aan de Needsestraat is gebeurd.

Gemeente
Vanuit de gemeente wordt kort een toelichting gegeven op hun betrokkenheid bij de plannen. Vervolgens zal N+L landschapadviseurs een toelichting geven op de locatiestudie en de eerste aanzet voor de landschappelijke inpassing van de MFA. BCT architecten geeft daarna de hand van enkele schetsen een sneak preview van mogelijke ontwerpen/plattegronden en tot slot worden de eerste bevindingen van een verkeerskundige gepresenteerd.

Tweede deel
Deel twee van de avond is bedoeld om met elkaar aan de hand van enkele schetsen/tekeningen in gesprek te gaan. Er zullen meerdere tafels/hoeken worden ingericht waar opmerkingen/suggesties/tips/tricks kunnen worden opgeschreven. Deze input nemen we dan weer mee bij de verdere ontwikkeling van de plannen.    

Graag tot woensdag!

Volgens Wikipedia is een multifunctionele accommodatie (MFA) een samenwerkingsverband waarbij verschillende verenigingen/instanties vanuit een centrale locatie hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden. Voor Hengevelde betekent dit dat we voornemens zijn om in de nabije toekomst vanuit één gezamenlijke accommodatie alle voorzieningen samenvoegen die we nu hebben onder gebracht in kulturhus de Marke, op sportpark Rupertserve, tennispark ‘t Root en de beachvelden.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u graag naar de website www.samenhengevelde.nl