Protestoptocht en ouders voor de klas op de Petrusschool: Wie gaat de uitdaging aan?

Er zijn veel zorgen in het huidige onderwijs. Lerarentekort, leerlingen die geen les krijgen, leerlingen met achterstanden, onbevoegd personeel… Het is bijna dagelijks in het nieuws. Daarom zijn er op 30 en 31 januari acties in het onderwijs.
Niet staken, ….

Op de Petrusschool hebben we besloten om niet te gaan staken. Dit heeft meerdere redenen, die voor iedere leerkracht verschillend kunnen zijn.
• Een reden om niet te staken is dat we voldoende onderwijsuren moeten maken. Door de school te vaak te sluiten komen deze uren in de bovenbouw in het geding.
• Een andere reden om niet te staken is dat we jullie als ouders niet te vaak willen opzadelen met problemen met opvang. Als Petrusschool zijn we heel blij met alle inzet van ouders. Samen zorgen we voor een fijne school.
• Een derde reden om niet te staken is dat er inmiddels een nieuwe CAO is afgesloten.
 
 
…. wel acties!
Alle leerkrachten vinden wel dat we een duidelijk signaal moeten laten horen. Wij maken ons grote zorgen over het onderwijs in deze tijd, maar ook over het onderwijs in de toekomst.
De overheid werkt nog steeds niet structureel aan verbeteringen in het onderwijs. De oplossingen, die nu genoemd worden, zijn vooral voor de korte termijn. Je kunt dan denken aan het uitbreiden van werktijden van parttimers of het versneld laten starten van zij-instromers zonder goede begeleiding en zonder bevoegdheid. Zelfs het verlagen van eisen die gesteld worden aan leerkrachten wordt genoemd. En tot slot geeft de minister aan, dat in geval van ziekte ook wel ouders of andere volwassenen voor een groep kunnen staan.
Dat is niet wat wij willen! Wij willen goede leerkrachten voor de klas. Leerkrachten die kennis en kunde hebben om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. Leerkrachten die enthousiast zijn en enthousiast blijven. Leerkrachten die voldoende energie hebben om kinderen dat te geven, wat zij nodig hebben. Zo willen wij samen werken aan de toekomst!
Dit geluid willen wij op 30 en 31 januari laten horen. Voor het laten horen van deze boodschap hebben we iedereen nodig. Met de kinderen zullen we een protestoptocht organiseren (dankjewel boeren voor het goede voorbeeld). Als reactie op het geluid dat iedere volwassene wel voor de klas kan staan, nodigen we iedereen uit om op deze dagen kennis te maken met ons vak.
Wie gaat de uitdaging aan?
In het kader van de acties nodigen wij jullie allemaal uit om een dag(deel) les te komen geven. Wie pakt deze handschoen op en gaat de uitdaging aan? Laat het aan mij of aan een van de leerkrachten weten.
 
Wij werken aan twee goede actiedagen, waarmee we de politiek hopelijk wakker zullen schudden.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het hele team,
 
Dineke Hek
Directeur
0547-333420