PvdA wil forse impuls op jongerenhuisvesting; ‘Verhouding Hengevelde-Bentelo scheef’

De PvdA wil meer aandacht voor woningbouw in Bentelo. Voor dat dorp is momenteel geen bouwgrond meer beschikbaar, terwijl de PvdA ervan uitgaat dat in dit dorp meer jongeren bereid zijn om te bouwen dan gemiddeld in andere dorpen in de Hof van Twente. De PvdA vindt bovendien de verhouding in beschikbare bouwgrond tussen Bentelo en Hengevelde niet evenwichtig meer.

Na de zomervakantie zal de PvdA met een motie komen waarin het College wordt verzocht om op Twents niveau te komen tot een woonplicht bij de aankoop van woningen om daarmee huisjesmelkers uit onze regio te weren

De partij van de Arbeid wil alles op alles zetten om jongeren in de gemeente aan een woning te helpen. Zo wil deze partij 50.000 Euro per woning beschikbaar stellen voor de grond die dan in eigendom van de gemeente blijft. De jonge eigenaar van de woning krijgt vervolgens de mogelijkheid om het waardeverlies van de grond te compenseren door die toe te voegen aan de grondwaarde (de prijs waarvoor de grond uiteindelijk moet of kan worden gekocht) of die jaarlijks te voldoen aan de gemeente (waarmee de grondprijs gelijk blijft bij een eventuele koop). Ook wil de PvdA nagaan of er een garantiefonds kan komen waardoor jongeren meer kunnen lenen als ze een redelijk perspectief op een ruimer inkomen in de toekomst hebben of als de waarde van de woning stijgt. In combinatie daarmee  wil de PvdA komen tot een garantiefonds die moet voorkomen dat jongeren die hun baan verliezen onmiddellijk gedwongen worden hun woning te  verkopen beneden de aankoopprijs van die woning. Samen met een bank zou de gemeente voor vijf jaar de te hoge verplichtingen voor haar rekening moeten nemen.  Daarnaast wil de PvdA nagaan of het mogelijk is om het opkopen van goedkope woningen door projectontwikkelaars  tegen te gaan of zelfs te verbieden. Dit laatste zou dan bij voorkeur in Twents verband aangepakt moeten worden. Ook de verkoop van goedkope woningen van corporaties moet volgens de Partij van de Arbeid voorlopig in de ijskast totdat de woningmarkt zich weer stabiliseert.

Foto: Hengevelde van boven door Ruben Eijsink