Raadslid in de gemeente Ambt-Delden (3), de laatste elf jaar

December 2000. De laatste gemeenteraad van Ambt-Delden. Zittend vlnr: Gerard Ankersmid, Ben Eshuis, burgemeester Gerrit Oosting, Gerard Franke, gemeentesecretaris Willy Elferink. Staand: Derk Jan Tuitert, Harrie Doeschot, Jan Platenkamp, Bennie Lentelink, Frans Pot, Yvonne Haverkate, Henk Kornet en Barend Hagreis.

Het laatste decennium van de gemeente Ambt-Delden vond plaats onder leiding van de burgemeesters Bert van der Vegt (tot 1998) en Gerrit Oosting (van ’98 tot 2001). De raadsleden uit Hengevelde die deze periode mee maakten waren Ben Eshuis en Frans Pot die in deel 2 van deze serie artikelen al aan bod kwamen. Ben Eshuis is sinds 1990 wethouder. In 1991 maakt Annie Schreijer-Pierik (CDA) haar opwachting in de raad, Gerard Franke (VVD) volgde in ’95 Hendrik Wes op en Harrie Doeschot (CDA) werd in 1998 raadslid.
In 2001 was het gedaan met Ambt-Delden als zelfstandige gemeente. Door de gemeentelijke herindeling werd de plattelandsgemeente onderdeel van Hof van Twente. Ank Bijleveld werd daarvan de eerste burgemeester.
In deel 3 van deze serie, waarin we de laatste dertig jaar van Ambt-Delden hebben gememoreerd aan de hand van de raadsleden uit Hengevelde, komen Annie Schreijer-Pierik, Harrie Doeschot en oud-Hengeveldenaar Gerard Franke aan het woord.

Annie (2018)

INDRUKWEKKEND
De politieke carrière van Annie Schreijer-Pierik (68) mag indrukwekkend genoemd worden. De geboren Markveldse zit namens het CDA alweer sinds 2014 in het Europees parlement. Daarvoor was ze twaalf jaar kamerlid en tussen 1995 en 1998 lid van de Provinciale Staten van Overijssel. In 1991 werd Annie gemeenteraadslid, maar was enkele jaren eerder al voor het eerst politiek actief. In 1985 was ze bestuurslid geworden van het CDA en campagneleider. Daarnaast was ze voorzitster van het KVG en lid van een aantal besturen van regionale boerenorganisaties. Dat deed ze met verve en kreeg derhalve in 1990 een plek op een onverkiesbare plaats voor de verkiezingen van de raad van Ambt-Delden. Maar door voorkeurstemmen kwam ze toch in de raad. Benteloër Jan Katier haalde het daardoor niet. ‘Door al die stemmen op mij, nam ik zijn plek in’, herinnert Annie zich nog goed. ‘We hebben toen afgesproken dat hij de eerste twee jaar raadslid zou zijn en ik de tweede twee jaar. Ik wilde het goed houden met Bentelo.’
Op de vraag waarom Annie het raadslidmaatschap ambieerde, is ze duidelijk. ‘Dan zit je op een plek waar de besluiten worden genomen. Ik zat in boerenorganisaties met ruimtelijke ordening als speciale taak. De gemeenteraad is het bevoegd gezag. Daar wordt alles beslist. Politiek zit ook in de genen. Je wilt de democratie dienen. Ik weet nog dat ik werd beëdigd. De raad had net tegen een AZC in Azelo gestemd. Ik werd in de krant geïnterviewd en zei dat ik voor was. Zes weken later werd het besluit van de raad teruggedraaid. Zo zie je dat je op zo’n plek invloed kunt uitoefenen.’

Harrie (2021)

MEEDENKEN EN ADVISEREN
Gerard Franke (72) zat al in een aantal raadscommissies, vervolgens werd hij in ’95 lid van de raad. Na de herindeling bleef hij nog vijf jaar raadslid. ‘Ik zat in de jaren tachtig, negentig in het verenigingsleven in Hengevelde en had daardoor ook regelmatig met de gemeente van doen. Op enig moment werd mij gevraagd of ik geïnteresseerd was in een raadslidmaatschap. Dat leek mij wel wat, meedenken en adviseren over zaken die spelen in de gemeente en in je woonplaats.’
Harrie Doeschot ( 72) werd gevraagd zich namens het CDA in ’98 beschikbaar te willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Ik had er eigenlijk niet veel behoefte aan’, zegt Harrie. ‘Ik werd gekozen en was de vertegenwoordiger van de landbouwsector en wist toen al dat het maar voor drie jaar zou zijn, de laatste drie jaar van Ambt-Delden als zelfstandige gemeente. Om toen nog bezig te zijn met besluitvorming, met punten en komma’s en zo, daar had ik eigenlijk geen zin in.’

Gerard (2021)

MET ELKAAR
Harrie beschouwt zijn periode in de raad als leerzaam. Dat vindt Annie ook. Zij zat in de raad van 1991 tot 1995 en noemt het ten huidigen dage nog altijd een heel mooie periode. ‘Je staat qua bestuurlijke bezigheden dichtbij de mensen’, heeft zij ervaren. ‘Ik heb daar geleerd dat je het met elkaar moet doen. We hadden destijds vaak overleg met Algemeen Belang en de PvdA. Dat liep goed. Ook kwam ik erachter dat je rekening moest houden met alle buurtschappen van de gemeente. Waar gaan woningen naar toe bijvoorbeeld. Daarover moest je goed overleggen. Dat je dat samen bekijkt, is belangrijk. Hendrik Wes kwam op zondagmiddag wel eens bij me thuis om even te bespreken hoe we zaken wilden gaan aanpakken als het om ruimtelijke ordening ging.’
Annie vertelt over de plannen van Marinus Kuipers die een bedrijf wilde bouwen aan de andere kant van de Goorsestraat. Er volgde een uitgebreid werkbezoek met oa Jan Goselink erbij die in de Provinciale Staten zat. Jan kreeg ter plekke van Marinus te horen waar het industrieterrein zou komen te liggen. Het bleek grond van hem te zijn. Daar keek hij van op. Annie speelde een rol bij de uiteindelijke realisatie ervan. ‘Jan Goselink zorgde er daarna weer voor dat ik in de Staten kwam. Omdat ik voor hem opgekomen was. Ik had het aan hem te danken.’
Gerard kijkt met veel plezier terug op zijn raadslidmaatschap. ‘Zeker in Ambt-Delden. Later in de Hof van Twente werd het minder, omdat je overal verder af stond en de betrokkenheid daardoor minder werd.’

Oktober 1995, Gerard Franke wordt gefeliciteerd met zijn toetreding tot de raad van Ambt-Delden

BELANGRIJK
De totstandkoming van het Hengevelds industrieterrein was een belangrijk item in Annies raadsperiode. Ze noemt verder nog het asielzoekerscentrum, de golfbaan in Deldenerbroek nabij het Twickel waar de plaatselijke boeren  tegen waren en andere zaken die de ruimtelijke ordening betroffen in Ambt-Delden.
Gerard: ‘Om zoveel jaar later nog wat belangrijke punten te noemen, is niet eenvoudig, maar het bestemmingsplan, de agrarische sector, de leefbaarheid en subsidiestromen waren destijds belangrijke items.’

Raadsleden die opvielen in de periode tot 2001? Gerard noemt allereerst Frans Pot. ‘Frans was een erg bekwaam raadslid die zijn argumenten altijd heel goed kon onderbouwen en hij kon ook goed duidelijk maken waar hij voor stond.’ Datzelfde gold volgens Gerard eveneens voor Josh Sijbom, Gerard Ankersmid en ook Ben Eshuis die hij als een bekwaam bestuurder kwalificeert. ‘We zaten vaak op één lijn’, zegt VVD’er Gerard over CDA’er Ben.
Annie respecteert Frans Pot eveneens, die er wel eens anders over dacht dan zij. Ze noemt Gerard Ankersmid uit Bentelo die een duidelijke en standvastige mening had en Hendrik Wes, die ze aanduidt als de boerenwethouder. ‘Ik kon hem meestal goed overtuigen’, zegt ze. Ook is ze positief over het duo Ben Eshuis en Bennie Lentelink die samen met Bert van der Vegt het College van B&W vormden. ‘Dat was een goed college’, herinnert ze zich. ‘Hoewel we soms ook stevige discussies hadden. Maar dat hoort bij politiek.’
Harrie: ‘Ik herinner me nog Barend Hagreis die bij de rondvraag meestal opnieuw begon over de punten die net daarvoor besproken waren.’

1987, burgemeester Bert van der Vegt spreekt de Hengeveldse jeugd toe bij een sponsorloop voor daklozen

EIGEN BURGEMEESTER
Dat de gemeente destijds een eigen burgemeester had, was een groot voordeel vindt Harrie Doeschot, omdat de lijnen korter waren. Annie Schreijer noemt dat aspect ook. ‘Je kon hem rechtstreeks aanspreken op zaken die speelden. Was hij ook nog burgemeester van Stad-Delden geweest, dan had hij misschien af en toe moeten schipperen.’
Annie kwalificeert Bert van der Vegt als een heel goede burgemeester. ‘Hij was soms behoorlijk streng, af en toe werd hij boos of hield hij de vergaderingen strak in de hand. Zo leerde ik het politieke handwerk.’ Ze memoreert de reis met de complete raad onder leiding van Van der Vegt naar het Hongaarse Keszthely, de partnergemeente van Ambt-Delden en ook roemt ze zijn contacten in Den Haag. ‘Die had hij al opgedaan als wethouder van de gemeente Hengelo’, weet Annie.
Gerard Franke: ‘Moeilijk te zeggen, ik heb niet anders meegemaakt dan Ambt- en Stad Delden. Zoals ik er nu tegenaan kijk, denk ik dat het wel een goede beslissing is geweest, alhoewel ik nog steeds denk dat Ambt- en Stad Delden het prima samen hadden kunnen doen als heringedeelde gemeente.’

HOF
Intussen is de Hof van Twente alweer 20 jaar oud. Annie: ‘De naam zegt het al. De gemeente is groot en prachtig. Het is een eenheid waarbij iedere plaats zichzelf kan blijven. Deepn blif Deepn, enzovoort.
Harrie: ‘Een eenheid hoeft de Hof niet per se te zijn. De verschillende kernen kunnen hun eigen identiteit houden.’
Gerard vindt dat het redelijk goed gaat met de Hof. ‘Ik bekijk het van een afstand maar zie het wel positief. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter of anders kunnen, maar vanaf de zijlijn is dat altijd makkelijk praten.’
Annie: ‘Er is veel bedrijvigheid in de Hof. De verschillende plaatsen hebben niet stilgestaan. Naar de toekomst toe, zal de Hof de vinger goed aan de pols moeten houden. Het is de tuin van Twente, maar er zal ook wat verdiend moeten worden. Kijk naar Hengevelde waar 85 bedrijven gevestigd zijn. Hoe ijverig en bedrijvig is dat dorp. Wat een dynamiek. Een voorbeeld voor de andere plaatsen.’
Harrie: ‘In Hengevelde wordt alweer volop gebrainstormd over de toekomst van het dorp.’

Klokje dat Annie Schreijer-Pierik aangeboden kreeg bij haar afscheid van de gemeenteraad in 1996

PENSIOEN
Willen de oud-raadsleden zelf nog weer een rol spelen in de politiek?
Harrie: ‘Ik ben 72 jaar. Nee, ik ga niet meer in de politiek, maar ik volg het wel. Landelijk ook. Maar daar zijn ze bezig met dingen waarmee ze niet bezig moeten zijn.’
Gerard, die met zijn vrouw Trees Pelle in 2005 naar Delden is verhuisd, is inmiddels met pensioen en dat bevalt hem goed. Hij gaat er graag op uit met de fiets, leest veel en bridget. Maar de twee kleinkinderen staan bij hem op de eerste plaats. De politiek bekijkt hij van de zijkant en hij wil het daar graag bij laten. Echter landelijk maakt men er volgens hem een potje van. Hij denkt nog altijd liberaal. ‘Wel hebben we veel te veel partijen. De kiesdrempel om in de Kamer te kunnen komen, moet veel hoger liggen. En regels moeten veel consequenter nageleefd worden.’
Annie: ‘Ik stop over ruim 2 jaar met mijn lidmaatschap van het Europees parlement. Het is goed geweest. Ook de jongeren moeten een kans krijgen. Ik heb momenteel een jong team om me heen dat ik inwerk. Zo ontstaat er een frisse wind in de politiek. Als ik vanuit Brussel naar Twente kijk dan merk ik vaak dat men de regio kent dankzij FC Twente. Dat is een goede ambassadeur. Er is ook in deze regio veel bedrijvigheid met talloze goede ondernemingen. Maar ik vind wel dat heel Twente de krachten moet bundelen om tot één gemeente komen. Den Haag kijkt vaker naar Zwolle dan naar Twente.’

Het was voor al die Hengeveldenaren een mooie tijd om politiek te bedrijven in de gemeente Ambt-Delden met een eigen burgemeester, maar het is verleden tijd. Al 2o jaar is Hengevelde onderdeel van de Hof van Twente en dat functioneert ook best. En wie weet is het over zoveel jaar eindelijk zover dat alle gemeenten van Twente worden samengevoegd tot één grote gemeente, zoals ook Annie Schreijer-Pierik al suggereerde.

ps. Dit was het laatste artikel in een serie van vier over de ruim veertig jaren dat Ambt-Delden een eigen burgemeester had. Hiervoor verscheen op Wegdam Nieuws op 9 augustus 2021 een interview met Ans Buijvoets, de dochter van wijlen burgemeester Jan Buijvoets, en met Bep van der Vegt, de weduwe van oud-burgemeester Bert van der Vegt.
Daarna keken we op 18 en 31 oktober 2021 en in bovenstaand artikel met een aantal Hengeveldse oud-raadsleden van de voormalige gemeente Ambt-Delden terug op de periode tussen 1969 en 2001 waarin zij de gemeente gediend hebben. We danken de dames en heren voor hun medewerking.