Regels paasvuur fors aangescherpt

Met het oog op veiligheid heeft de gemeente Hof van Twente nieuwe regels voor het ontsteken van paasvuren opgesteld. De belangrijkste wijziging is dat voortaan voor de paasvuren op 1e Paasdag elk jaar, in plaats van één keer in de twee jaar, een ontheffing moet worden aangevraagd. De ontheffing kan tot en met 6 maart aanstaande worden aangevraagd.

Vorig jaar werd bij de extreme droogte ‘code oranje/rood’ afgegeven. Om de paasvuren, een bijzondere traditie in deze omgeving, toch doorgang te kunnen laten vinden, verleende het college van burgemeester en wethouders in een aantal gevallen ontheffing met inachtneming van aanvullende veiligheidsmaatregelen. De brandweer (cluster midden) heeft vervolgens de diverse locaties van paasvuren gecontroleerd. Daarbij bleek dat de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente verschillende regels en voorschriften hanteerden wat de controle bemoeilijkte. De gemeente heeft het beleid nu aangepast en de voorschriften, verbonden aan het ontsteken van de vuren, van de drie gemeenten zijn gelijkgesteld.

Zo mag het paasvuur niet groter zijn dan 1000m3, moet de ontheffing jaarlijks worden aangevraagd en wordt de ontheffing alleen verleend voor paasvuren op eerste paasdag. Voor paasvuren op eerste paasdag 2012 kan vanaf nu tot 5 maart 2012 een ontheffing worden aangevraagd. Brandweer en gemeente controleren of de voorschriften in acht worden genomen. In geval van droogte of veel wind kan het zijn dat een ontheffing wordt ingetrokken of dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen.