Seizoen 2019-2020 Senioren Hengevelde stopt per direct

Op het moment van dit schrijven heeft onze minister-president Rutte net duidelijk gemaakt dat we alleen in gezamenlijkheid en met strikte naleving van de genomen maatregelen veel slachtoffers kunnen voorkomen.
Niet alleen de ouderen maar ook al diegenen die al fysieke klachten hebben lopen het risico om getroffen te worden.
Sociale onthouding, jezelf als het ware een kluizenaarsbestaan opleggen, is kennelijk de beste remedie om controle over dat nog grotendeels onbekende virus te krijgen.
Geef het geen kans ongemerkt bij iemand binnen te komen.

Het bestuur heeft u bij het vorige Magazine al melding gemaakt van een aantal afgeblazen activiteiten in de hoop dat er sprake zou zijn van een kortdurend probleem.
Nu, een paar weken verder, laten de deskundigen ons weten dat we er vanuit mogen gaan dat er maanden mee gemoeid zijn.
Om aan te sluiten bij de genomen maatregelen heeft het bestuur nu het besluit genomen om alle activiteiten van dit seizoen te annuleren. Het seizoen wordt daarmee als beëindigd beschouwd.
Jammer, maar onze gezondheid staat altijd nummer één.

Waarschijnlijk had u ook niet anders verwacht, gezien de heftige problematiek waarmee onze maatschappij momenteel te maken heeft.
Het bestuur is al wel weer actief bezig om afspraken te maken voor het volgende seizoen.
Hopelijk kunnen we u dan een programma bieden dat de moeite waard is om in gezondheid naar toe te komen.
We zullen u via onze site www.seniorenhengevelde.nl, Wegdamnieuws en uw e-mail op de hoogte houden van onze plannen.
Doe de komende tijd wat van ons allen gevraagd wordt om gezond te blijven al is dat niet altijd gemakkelijk.
Het bestuur wenst u die gezondheid graag toe.

U hoort van ons.
Het bestuur Senioren Hengevelde