Senioren Hengevelde in de wachtstand, maar de leden krijgen zeker aandacht.

Het is al maandenlang erg stil rondom de Senioren Hengevelde, maar dat wil niet zeggen dat er achter de schermen niet actief aan de ouderen onder ons wordt gedacht.
September is doorgaans de maand waarin verenigingen en clubs na een hopelijk mooie vakantie weer volop actief worden. De rustperiode heeft de burger dan goed gedaan en men start weer fris met de activiteiten op velerlei gebied.Helaas moeten de Senioren Hengevelde die opstart op dit in de wachtstand zetten vanwege nog steeds de mogelijke nare gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt. Het lijkt er zelfs op dat een tweede besmettingsgolf ons bedreigt.

Vooral de risicogroepen in onze samenleving kunnen het zich niet veroorloven om de van oudsher vanzelfsprekende gewoontes weer op te pakken. 

De Senioren Hengevelde hebben het afgelopen seizoen al grotendeels verloren zien gaan en ook nu aan de start van een nieuw seizoen ziet het er niet rooskleurig uit.
Een mooi programma ligt klaar om uitgevoerd te worden, maar het bestuur ziet nog onvoldoende mogelijkheid om dat ook ten uitvoer te brengen. Alleen al de anderhalve meter afstand die men tot elkaar in acht moet nemen, maakt dat de gezellige ontmoeting van ouderen met elkaar alleen maar teleurstellingen oplevert. We zijn immers een pratend volkje dat graag hoort en vertelt.
Verder zijn er door de overheid meerdere begrijpelijke, maar beperkende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Het bestuur van de Senioren Hengevelde respecteert deze maatregelen en neemt voorlopig een afwachtende houding aan tot het moment dat de deskundigen kenbaar maken dat sociale omgang en ontmoetingen voor grotere groepen weer veilig kan.
Het is jammer deze afwachtende houding te moeten aannemen want ook de oudere generatie heeft behoefte aan gezelschap van elkaar en wil graag blijven meedoen in onze samenleving.
Om toch binding te houden met de leden heeft het bestuur al een paar keer bij alle leden een kleine attentie bezorgd. Deze maand zal dat opnieuw gebeuren. Naast het prachtige maandelijkse Magazine van het KBO-PCBO krijgt iedereen als attentie een mooi en actueel boekwerkje over ons koninklijk huis in de brievenbus.
Hopelijk kan het bestuur hiermee duidelijk maken dat de leden zeker niet vergeten worden.

Dames en heren Senioren Hengevelde, houd u zich aan de gevraagde maatregelen en blijf gezond.
Het bestuur garandeert u het gezegde: ‘Wat in het vat zit verzuurt niet’.
U wordt op de hoogte gehouden.