Senioren Hengevelde samen op naar Kerstmis!

Alom ziet men al drukte bij bedrijven; winkels en in huishoudingen op de weg naar Kerstmis. Bedrijven moeten de kersteigen producten afgestemd hebben op de mogelijke vraag in de markt en de winkels doen hun best om in de presentatie ervan de gevoelige snaar te raken bij het publiek. Commercieel gedacht misschien; maar toch!
In de meeste huishoudingen gaat het niet anders. Daar worden inspanningen geleverd die zijn bedoeld om de omstandigheden zo te hebben dat het Kerstgevoel optimaal benaderd wordt.
Samen zijn als gezin; als familie of met bekenden. Elkaar de vrede wensen omdat we elkaar de vrede gunnen. Zo was Kerstmis toch bedoeld!
Een kwetsbaar pasgeboren kindje beschermend nabij zijn. Onder onze hoede zingen wij.
Zo komen alle senioren van Hengevelde bij elkaar om samen het kwetsbare beschermend nabij te zijn.
Het kwetsbare in onszelf; in de samenleving en in de wereld.
De seniorengroep KBO Hengevelde heet U alvast een warm welkom.
 
Woensdag 19 december 2018
• Programma bij herberg, De Gebrande Waateren,
• 14.30 Opening met gebedsdienst. (Ineke Pelle)
• 15.30 Koffie met lekkers.
• 16.15 Joop Weeink helpt ons op weg naar Kerstmis.
• 17.00 Pauze voor een drankje.
• 17.15 Joop Weeink helpt ons op weg naar Kerstmis.
• 18.00 Samen aan tafel.
• 19.15 Sluiting.
 
De kosten voor leden bedragen €17,50 en voor niet leden € 20,00.
Opgave vóór 16 december bij Wim Sander op 333612.
KBO Hengevelde hoopt ook met niet leden aan tafel te zijn!