Senioren van Hengevelde beleefden een prachtige middag voor Kerst!

Op woensdag 19 december waren de senioren van Hengevelde op uitnodiging van KBO  bijeen in de Herberg de Gebrande Waateren, Een gevarieerd programma met aandacht voor de achterliggende Kerstgedachte en de uitwerking daarvan op de huidige situatie in de wereld. Hoe belangrijk het blijft om het kwetsbare, zoals nieuw leven; gezinnen en samenlevingen te beschermen. Het samenzijn zelf al gaf uiting aan de waarde van het elkaar nabij zijn. De middag had ondersteuning van het duo JeM en werd afgesloten door met elkaar aan tafel te gaan om ook op die manier uitdrukking te geven aan de waarde van elkaar nabij zijn.