Sluiting Hengeveldse kerk niet uitgesloten

Woensdagavond 14 november is het bestuur en het pastoraal team in gesprek gegaan met de locatieraden van de geloofsgemeenschappen over de toekomst van de Heilige Geestparochie. Zoals in zoveel parochies ontkomt ook de Heilige Geestparochie er niet aan om keuzes te gaan maken t.a.v kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen. De oorzaak hiervoor is de teruggang in kerkbezoek, vrijwilligers, financiën en pastorale ondersteuning.
Het in de toekomst aan de eredienst onttrekken van een of meer kerkgebouwen wordt hierbij niet uitgesloten.
 
 

Op de avond presenteerde men de gemaakte inventarisatie van de gebouwen, de financiën, het kerkbezoek en de vitaliteit. Ook de visie hoe men als kerkgemeenschap aanwezig wil zijn en blijven in al de verschillende leefgemeenschappen kwam aan de orde: Vanuit geloof heilzaam en bevrijdend aanwezig zijn in het leven en samenleven van mensen.

Allang niet meer vanuit het automatisme van een volkskerk maar wel vanuit de wens om een onderdeel te willen zijn van de leefgemeenschap, naast de voetbalclub, de school en bijvoorbeeld de ouderenbond. Deze visie zal richtinggevend zijn bij de keuze ten aanzien van kerkgebouwen en eventuele andere plekken van aanwezigheid en samenkomst. Voorzichtige denkrichtingen zijn op de avond gedeeld en zullen in volgende informatie- en brainstormbijeenkomsten met de parochianen opnieuw worden besproken. Samen wil men in zorgvuldige stappen een beleid uit gaan zetten voor de komende 10 jaar. Het bestuur en het pastoraal team vraagt daarbij nadrukkelijk aan al haar parochianen om hierbij mee te willen denken en praten over de toekomst van hun kerk en geloofsgemeenschap. Hiervoor zijn avonden gepland in februari en maart 2019. Alle parochianen worden van harte uitgenodigd om op een van deze avonden aanwezig te zijn. Data, tijden en locaties worden tijdig bekend gemaakt.