Staking Petrusschool, school gesloten op 5 oktober

Directeur Dineke Hek vandaag in een brief richting alle leerlingen:
”Via de media hebben jullie vast al gehoord van de landelijke stakingsactie op donderdag 5 oktober. Veel scholen zullen die dag gesloten zijn. Ook ons team sluit zich aan bij deze staking. Dit betekent dus, dat de school op 5 oktober gesloten is.
Waarom staken?

Wij, als leerkrachten van de Petrusschool, geven graag les. We werken op een mooie school, met zeer betrokken ouders en leerlingen. Dit doen we met veel plezier en dat willen we ook graag blijven doen! We merken, dat de eisen die aan het onderwijs gesteld worden, steeds groter worden. Hierbij kun je o.a. denken aan passend onderwijs. Ook bij veel maatschappelijke ontwikkelingen wordt al snel gekeken naar de rol die scholen hierbij kunnen vervullen. Maar, door de bezuinigingen in de afgelopen jaren, merken we, dat dit steeds moeilijker wordt. Deze bezuinigingen zijn het meest duidelijk te zien, in de steeds groter wordende groepen. Voor leerkrachten betekent dit, dat de werkdruk steeds groter wordt. Zij zien de leerlingen in hun klas, zien wat deze leerlingen nodig hebben. Helaas merken ze regelmatig dat zij handen, ogen en oren tekort komen om aan deze behoeften te voldoen. Dit geeft dan een onvoldaan gevoel en levert daarmee werkdruk op. Wij willen staken, om een signaal af te geven. Het is in het belang van alle kinderen, en daarmee in het belang van de toekomst van Nederland, dat er in het nieuwe kabinet geld vrij wordt gemaakt voor goed onderwijs, waar ruimte is voor de leerling en de leerkracht.   Hieronder staat de brief van het bestuur van Keender over deze actie.  

Beste Ouders,

PO in actie, waarin de vakbonden, AOb, CNV onderwijs, FvOv en de werkgeversorganisatie POraad, samenwerken, heeft voor 5 oktober een landelijke staking aangekondigd. Deze actie maakt veel los binnen Keender. lk ervaar enorm veel passie en betrokkenheid voor het onderwijs bij directeuren, leerkrachten en ondersteunend personeel. En uit gesprekken blijkt dat zij worstelen met de vraag of zij zo ver willen gaan om het werk neer te leggen. lk heb begrip voor hen die dat wel doen en voor hen die dat niet doen. Staken is een individueel recht, dus medewerkers die daarvoor kiezen kunnen en mogen dit doen. Het bestuur van Keender staat achter de doelstellingen van PO in Actie. Wij vinden dat leerkrachten een eerlijk salaris, een hanteerbare werkdruk en uitstekende ontwikkelmogelijkheden behoren te krijgen. Het is bijzonder jammer dat een stakingsactie nodig is om deze doelstellingen kracht bij te zetten en dat kinderen op 5 oktober geen les krijgen. Na overleg met de directeuren heb ik besloten dat, indien meer dan de helft van de leerkrachten op een school wil staken, de school op 5 oktober dicht zal zijn. Een korte inventarisatie geeft aan dat dat waarschijnlijk bij alle scholen het geval is. U ontvangt hierover van de school nadere informatie.