Stapje voor stapje naar een nieuwe MFA

Donderdagochtend was er hoog bezoek vanuit het provinciehuis in Zwolle. Gedeputeerde Roy de Witte bracht een bezoek aan Kulturhus de Marke om samen met de werkgroep te sparren over de plannen voor een nieuwe MFA in Hengevelde. De in Manderveen wonende de Witte heeft in zijn portefeuille onder meer thema’s als Leefbaar platteland, Cultuur en erfgoed, Recreatie & toerisme en Sociale Kwaliteit (incl. sport en welzijn) en heeft veel ervaring met de ontwikkeling van projecten met maatschappelijk vastgoed.

Gedeputeerde de Witte was 2 september 2022 ook in Hengevelde tijdens een bijeenkomst bij HEBO met een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en was dus al redelijk op de hoogte van de Hengeveldse plannen. De werkgroepleden hebben hem verder bijgepraat over de actuele situatie en gesproken over de rol van de provincie met betrekking tot deze plannen.

Ondanks dat gedeputeerde de Witte na de provinciale verkiezingen met zijn werkzaamheden bij de provincie stopt, heeft hij aangegeven bereid te zijn om Hengevelde de komende periode waar mogelijk te ondersteunen. Hij heeft de werkgroep veel tips gegeven en zijn zienswijze gedeeld over hoe de werkgroep dit traject verder zou kunnen aanvliegen. Ook Brigitte Coorens was aanwezig. Zij is programmamedewerker Leefbaar Platteland provincie Overijssel. Beiden waren enthousiast over de plannen en het proces zoals we dit tot nu toe in Hengevelde hebben aangepakt.

Al meer dan 3 jaar geleden ontstonden de eerste ideeën over het realiseren van één nieuw gezamenlijk sportcomplex met MFA voor alle verenigingen in Hengevelde. Woensdagavondtijdens de eerste algemene ledenvergadering van de nieuwe dorpscoöperatie werd een zaal vol betrokken Hengeveldenaren geïnformeerd over de steeds concreter wordende plannen. Langzaam maar zeker moet duidelijk worden of het haalbaar is. De gemeente is druk bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden. De werkgroep hoopt binnenkort samen met de gemeente meer duidelijkheid te kunnen geven over een mogelijke locatie voor de MFA. Als dit duidelijks is wil de werkgroep samen met de gemeente direct in gesprek met de nieuwe buren en omwonenden om samen een plan te ontwikkelen dat voor iedereen acceptabel is.

Zoals de afgelopen maanden door diverse leden van de MFA-werkgroep al vaker is gezegd, het is en wordt een enorme uitdaging, ééntje van de lange adem. We zijn er nog lang niet, maar binnen de werkgroep is veel vertrouwen in de diverse instanties en lokale overheden (gemeente en provincie) en overheerst op dit moment vooral het goede gevoel. De bijeenkomst van afgelopen donderdagochtend met de gedeputeerde van de provincie en de bijeenkomst afgelopen woensdagavond bij de Gebrande Waateren inzake de omgevingsvisie met veel afgevaardigden vanuit de gemeente Hof van Twente geven de burger moed. Samen Hengevelde, samen voor een toekomstbestendig dorp.