Steun van CDA voor verhogen starterslening woningzoekenden

Het CDA stemt in met het voorstel van het College om de Starterslening voor woningzoekenden te verruimen. Het CDA vindt het van groot belang dat onze jonge inwoners mogelijkheden houden om als starter te kunnen toetreden tot de koopwoningmarkt. Verhoogde leenmogelijkheden met de Starterslening versterken de kans voor starters om een eerste stap op de woningmarkt te maken.

Van de oude regeling werd weinig gebruikt gemaakt in de afgelopen jaren. De reden lijkt te liggen in de hoge huizenprijzen. De bestaande Starterslening bracht onvoldoende soelaas. Daarom steunt het CDA  het voorstel van het college om de omvang van een Starterslening te verhogen. Tegelijkertijd vraagt onze fractie zich af of dit effectief genoeg is. Helpen we hiermee starters voldoende? We verzoeken het college nauwkeurig te monitoren of de nieuwe grens voldoende effect sorteert.

Het verhogen van de grens van de Starterslening kan in bepaalde situaties voor starters net het verschil maken om een eerste stap op de woningmarkt te zetten. Echter, de starterslening is maar een deel van de oplossing. Het grote gebrek aan betaalbare huizen is het achterliggende probleem dat snel aangepakt moet worden, zowel in Hof van Twente als landelijk. Ook daar zullen wij ons in de gemeenteraad sterk voor blijven maken.

Arjan Mulder, raadslid CDA