Stichting Parwin stopt

Na tien jaar hard werken, is op 30 oktober de laatste vrachtwagen richting Irak vertrokken. Samen met jullie hebben wij in die turbulente, maar ook hele mooie jaren, ontzettend veel mensen kunnen helpen. We hebben zulke mooie mensen ontmoet, die samen hebben gewerkt, hebben gedoneerd of op andere manieren hun steentje hebben bijgedragen. Vrijwilligers die dag en nacht klaarstonden om te helpen. Mensen die hun ruimte als opslag aanboden. Wij zijn zo dankbaar voor al die mensen en al die jaren dat jullie ons gesteund hebben.

Kleding inpakken in de hal van Rouweler Las- & Machinetechniek

We hebben jullie via Social Media zoveel mogelijk meegenomen in het proces; hoe de goederen werden ingezameld en gesorteerd om vervolgens getransporteerd en uitgedeeld te worden in Irak en Syrië. Dit waren heftige tijden, vooral tijdens het uitdelen. We hebben verhalen gehoord en gezien die ons altijd zullen bij blijven. Blikken, stemmen en gezichten die wij ons herinneren als de dag van gister. We hopen dat het beter gaat met deze mensen die wij nu in gedachten hebben en ze gelukkig zijn.

Ruim 305 ton aan hulpgoederen is getransporteerd en uitgedeeld. Uitgedeeld in vluchtelingenkampen, ziekenhuizen, weeshuizen, scholen, kinderdagverblijven en aan andere mensen en plekken die het nodig hadden en nog steeds hebben.

Helaas zijn de transportkosten zo hoog geworden en zijn de donaties die we hebben ontvangen, niet meer voldoende zijn om het transport te financieren. Wil je nog helpen om het transport van de laatste vrachtwagen te financieren, dan kun je je bijdrage overmaken op:

NL81RABO 0113314191.

 

Op de kerstmarkt in Bentelo

De laatste goederen zullen deze maand nog worden uitgedeeld aan mensen die het heel hard nodig hebben.

Dat betekent dat Stichting Parwin gaat stoppen.

Duizendmaal dank aan iedereen die in de afgelopen jaren mee heeft geholpen, we zullen jullie nooit vergeten en alle ervaringen koesteren.