Structuren geven geen garantie voor welzijn. De mens erachter wel!

Woensdag organiseerde KBO Hengevelde samen met Rienke Dekker een informatiemiddag over het Welzijn bij ouderen. De reden daarvoor was dat de overheid haar beleid rond zorg en welzijn zodanig invulling geeft dat eigen initiatief van de burger belangrijker wordt en leidt tot besparingen. Het beleidsstuk van de overheid ‘Lang zult U blijven wonen’ om die besparingen te realiseren is al vaker ter sprake geweest. En dan wordt het spannend! Want hoe en door wie kan zorg en aandacht geboden worden. Daarvoor waren vertegenwoordigsters van Salut en de gemeente Hof van Twente aanwezig:

Zij konden uitleggen hoe het contact met een zorgaanbieder gemaakt kan worden en wat de vervolgactie kan zijn op het gebied van Cliëntondersteuning; Mantelzorg; Opbouwwerk en vrijwilligerszaken.
De middag werd afgesloten door de Buurtsportcoach. Alle aanwezigen hebben een begin gemaakt met de dagelijkse oefeningen om zo lang als mogelijk fit te blijven.