Tien jaar wijkverpleging team Hengevelde Carintreggeland groots gevierd

Afgelopen woensdag was het zover! Het wijkteam van Hengevelde bestond tien jaar en dat moest gevierd worden natuurlijk en wel middels een het gala bij ‘Gait van de Bonehere! Het wijkteam had behoorlijk uitgepakt zoals op de bovenstaande foto en in DIT FOTOALBUM is te zien. Ina Oltvoort namens het wijkteam:
“Deze gezellige middag waren we te gast op de deel van Gerrit ten Dam. Alle gasten werden van huis opgehaald en over de rode loper gingen ze aan de arm mee van de gastvrouwen (de zusters van de thuiszorg) zij hadden zich prachtig gekleed en galakleding. De muzikale omlijsting is verzorgd door mevrouw Blanken met haar accordeon, en ‘Tante’ kwam nog langs om met ons haar erfenis te verdelen dit was lachen gieren, brullen. We deden nog een quiz “hoe goed kent u uw zuster”. De middag werd afgesloten met een broodje kroket en een kom soep. Een half jaar geleden kregen we de mogelijkheid om ons in te schrijven voor het antennefonds van Carintreggeland, We kregen een geldbedrag en samen met sponsoring van de volgende Hengeveldse bedrijven: Taxi Ter Doest, Hotel Hof van Twente, Kapsalon Beauty Inn, Slagerij Brummelhuis, Bakkerij Nollen, Eetsalon Yessica en Gerrit ten Dam konden wij onze 53 cliënten deze feestelijke middag aanbieden. En omdat we dit jaar als thuiszorgteam Hengevelde ons 10 jaar bestaan vieren gaf dat alle reden om samen met onze cliënten dit feest te houden. We bedanken iedereen die deze gezellige middag mogelijk maakten.
Als je een jubileum viert dan hoort daar ook een terugblik bij dus:

 
 

In het voorjaar van 2009 heeft de raad van bestuur van Carintreggeland de stap gezet naar een andere organisatiestructuur, de organisatie ging naar kleine zelfsturende teams. Zo starten we in najaar van 2009 met ongeveer 12 collega’s in Hengevelde. We hadden toen nog een avond en weekenddienst samen met het team Bentelo. Beide teams werken vanuit het kantoor in de Pellehof.

In 2013 kreeg team Bentelo een kantoor in de nieuwbouw de WoZoCo vanaf die tijd zijn ook de weekenden en avonddiensten apart.

Uniek in dit team is ook de plaatste betrokkenheid van de verschillende collega’s die zich actief inzetten voor het welzijn van de ouderen in het dorp zoals Wilma te Wierik die zich inzet voor de rolstoelwandelingen, Bernadette met de Zonnebloem activiteiten en vakantieweken, en Wilma en Jose Blokhorst die zich inspannen voor het gebruik van de nieuwe duo-fiets.
In de afgelopen jaren werkten we veelvuldig samen met de fysio praktijk van Rob Prenger, huisarts Elhorst en daarna dokter Jaspers en zijn medewerkers.
In de 10 jaar dat we bestaan zijn er heel wat activiteiten de revue gepasseerd. Zo waren we een paar keer te gast bij de KBO en zijn ook bij de Vrouw Actief geweest In 2012 alwaar we geld hebben ingezameld dmv prijzen verzamelen voor het rad van fortuin. Deze opbrengst € 400,- hebben we naar het glazen huis gebracht in Enschede voor het goede doel, het Rode Kruis. We deden mee met de bedrijvendag hier in Hengevelde, en al enkele jaren zijn we erbij met het binnen halen bij de wandelvierdaagse.
De cliënten
Achter elke voordeur is het uniek, de zorgverlening kan kort maar ook van lange duur zijn. Dit alles gaat in goed overleg en harmonie. Je maakt soms van alles mee, heel bijzonder was dat de lift niet gemaakt kon worden in de Pellehof en dat een cliënt door de brandweer met rolstoel en al naar boven werd getild.
 
Met vriendelijke groet, team Hengevelde Carintreggeland
Mail: hengevelde-thuiszorg@carintreggeland.nl