Toekomstbestendig Hengevelde geeft uitleg over visie

Hengevelde is een ondernemend dorp en altijd in ontwikkeling. Op dit moment zijn er een aantal actuele thema’s die vragen om een brede toekomstvisie. Is er ruimte voor een multifunctionele accommodatie (sport en cultuur)? Hoe zorgen we ervoor dat jong en oud in Hengevelde kan blijven wonen? Hoe gaan we op termijn om met de kerk?

Ontstaan

Voor diverse afgevaardigden van verenigingen en besturen was dit eind 2019 de reden om ‘de koppen eens bij elkaar te steken’ met als gemeenschappelijke conclusie dat we nu een momentum hebben om duurzame keuzes te gaan maken voor de toekomst van Hengevelde. Er zijn ontwikkelingen op diverse terreinen en op verschillende plekken zijn er toekomstplannen, die gepaard gaan met investeringen. Door nu de krachten te bundelen kan er worden bekeken of er toekomstbestendige keuzes voor Hengevelde gemaakt kunnen worden.

Deze groep heeft in haar enthousiasme begin 2020 een plan gepresenteerd aan alle verenigingen en besturen, inzake een nieuwe multifunctionele accommodatie (sport, cultuur, IKC, school, BWIH).Een plan wat (te) ambitieus bleek te zijn. Het is echter wel een aanzet geweest voor de verdere ontwikkeling van een platform voor een toekomstbestendig Hengevelde.

Doel

Het doel is om Hengevelde vitaal te houden. Dat wil zeggen ‘beheerst groeien’ om Hengevelde in de breedste zin van het woord optimaal leefbaar te houden. Dit kan alleen in samenspraak met de gemeenschap, want een toekomstbestendig Hengevelde is in het belang van ons allemaal. Het platform moet daarbij een katalysator zijn voor inwoners, verenigingen en ondernemers, die samen wat willen bereiken voor Hengevelde. Het gaat hierbij, onder andere, om de volgende thema’s:

– Sport

– Onderwijs

– Cultuur

– Duurzaamheid

– Milieu

– Kerk

– Industrie

– Wonen

– Platteland

– Zorg

– Veiligheid

Kerngroep platform

Het platform bestaat vooralsnog uit een aantal afgevaardigden vanuit Hengevelde. De samenstelling is dynamisch en zeker niet in beton gegoten. Van belang is dat de Hengeveldse gemeenschap breed is vertegenwoordigd en dat keuzes en beslissingen altijd in dialoog gaan met de Hengeveldse gemeenschap.

Om daar een goede invulling aan te geven hebben wij de provincie Overijssel gevraagd om ons te ondersteunen en te adviseren over de opstart van een traject als deze, de organisatiestructuur en de wijze waarop we de Hengeveldse gemeenschap het beste kunnen betrekken.

Prioriteit : een multifunctionele accommodatie

Een toekomstbestendig Hengevelde gaat verder dan alleen sport. Echter ligt de prioriteit op dit moment wel bij het verkennen van de haalbaarheid van een ‘multifunctionele accommodatie’ (sport en cultuur). In de afgelopen maanden zijn diverse mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan besproken. Op de huidige locaties is de ontwikkeling van een ‘multifunctionele accommodatie’ vooralsnog niet goed haalbaar.

Daarom is de focus nu verlegd en de ambitie is om binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een geschikte locatie in Hengevelde een nieuw multifunctioneel sportcomplex te ontwikkelen. Dit hele traject gaat dus enkele jaren in beslag nemen. Alle betrokken partijen hebben echter wel de nadrukkelijke en gezamenlijke ambitie om dit, zo snel als kan, te realiseren. Ook de gemeente is hiervan op de hoogte. Tot die tijd worden dan ook de noodzakelijke investeringen binnen de huidige accommodaties (voetbal, SSGH, tennis) gedaan. Op die manier blijven deze voorzieningen de eerstvolgende jaren up-to-date en goed toegankelijk voor Hengevelde.

Contact

Het platform zal het dorp op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Heb je nu al belangstelling of wil je input leveren? Meld je dan via: info@toekomstbestendighengevelde.nl

Namens het platform:

Mark Tuinte, Tim Jongman, Kasper Put, Tonnie Wegdam, Marc Immink, André Kolner, Maurice Workel, Jan Smit, Norbert Kuipers, Henriette Wegdam, Harry Rouhof, Jan de Witte, Wilbert ten Thije, Linde Kuipers en Esther Schonenborg.