Tonnie Tuinte, zijn bijdrage richting de DuurzaamheidsprijsHof van Twente

Vanaf 1 maart tot en met de finale op zondagmiddag 10 maart gaat de stembus voor de Publieksprijs voor Jongeren en Publieksprijs voor Volwassenen open op www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs. De finale is op zondagmiddag 10 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur in De Woeste Wieven in Diepenheim. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. De jury stelde eerst een top 10 samen voor de categorieën Volwassenen. In deze categorie werden 28 ideeën in gezonden waarvan twee uit Hengevelde; Tonnie Tuinte en Suze van Cousant. Hieronder legt Tonnie uit zijn bijdrage aan de Duurzaamheidsprijs uit:
Noaberstroom – Hengevelde. Omschrijving van het idee:

Om succesvol de energietransitie te kunnen maken naar groene stroom en daarmee ook voldoende te hebben voor elektrisch rijden, moeten we zelf veel meer stroom gaan opwekken (lokaal binnen ons postcode-gebied). Het lokale aspect is belangrijk, om overbelasting van het distributienet te voorkomen (en fiscale voordelen en subsidies te kunnen krijgen). Veel daken van particuliere woningen zijn ongeschikt of niet optimaal voor zonnecollectoren (richting t.o.v. de zon, schaduw of grootte) en soms hebben mensen andere redenen om geen collectoren op het dak te willen.
Het idee achter Noaberstroom is om dakruimte van daaraan meewerkende bedrijven en particulieren (grote daken die daarvoor geschikt zijn) te gebruiken om de groene stroom op te wekken.
Dit kan door een coöperatie te vormen van leveranciers van geschikte dakruimte en particuliere afnemers van energie.
Binnen dit project zorgen we voor goede afspraken tussen partijen, aanleg van de installaties die de stroom leveren en toegang tot beschikbare subsidies. Op die manier kunnen we op grotere schaal lokaal energie opwekken met een hogere efficiëntie-factor. 
Indien dit project haalbaar blijkt, zal Noaberstroom zodanig worden opgezet dat niet alleen huiseigenaren, maar ook huurders, die over willen naar groene stroom in dit project mee kunnen doen.

Tonnie:"Een aantal weken geleden kreeg ik van een kennis een linkje toegestuurd voor het indienen van ideeën voor de duurzaamheidsprijs van de gemeente Hof van Twente. Zonder de ambitie om een prijs te winnen, vond ik het een goed plan om een idee in te sturen dat al langer door mijn hoofd speelt. Door het niet alleen in het hoofd te hebben, maar het op te schrijven, te bespreken met mensen en het ruimer te delen met mensen, hoop ik op reacties die kunnen helpen om het idee (sneller en beter) ten uitvoer te brengen". 

Uitgangspunten:
Klimaatverandering is een serieuze zaak, die misschien wel het grootste probleem vormt dat de mensheid ooit voor de kiezen gekregen heeft. Wij in Nederland hebben er relatief nog weinig van gezien en alleen middels krant, TV en andere informatiebronnen worden we voorzien van tekst en beelden van wat mensen denken en wat er elders in de wereld wel zichtbaar is aan gevolgen. Een berichtje dat in ons land ruim een miljoen woningen dreigen te verzakken, door de dalende grondwaterspiegel (en aantasting van de fundatie daardoor) licht ook hier een tipje van de sluier op van wat ons te wachten staat.
Een groot deel van de Nederlanders denkt dat het wel mee zal vallen en is weinig gemotiveerd om zelf iets te ondernemen. Niets is minder waar en we zullen nu veel drastischer moeten ingrijpen in de manieren waarop we ons leven inrichten, qua consumptie, reizen en wonen. Wetenschappers vertelden ons dat tientallen jaren geleden al, zonder succes.
 
Omschakeling van traditionele energie (gas, kolen en andere fossiele brandstoffen) naar duurzame energie (zonne- en windenergie) is een onderdeel daarvan.
In de politiek (met name Forum voor Democratie) wordt soms de indruk gewekt, dat de rol van Nederland, in klimaatverandering nauwelijks van belang is en andere landen het veel slechter zouden doen, dan wij. Dat is pertinent incorrect want Nederland is in de EU één van de slechtst presterende landen en bungelt onderaan in het rechterrijtje (om de link naar voetbal maar eens te maken). Het slechtste idee is wel ervan uit te gaan dat een ander de problemen wel zal gaan oplossen voor ons.
Het is voor ons van het allergrootste belang en ook onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven in een leefbare wereld. Het is zeer begrijpelijk dat juist de jeugd, wel in de gaten heeft hoe groot de problemen werkelijk zijn en massaal de straat op gaat.
 
Twee van de dingen waar we zelf concreet over nadenken is het energie-neutraal maken van ons woonhuis en de overstap naar elektrisch rijden. Om dat volledig te kunnen realiseren hebben we meer zonne-energie nodig dan die we kunnen opwekken met collectoren op ons dak. Inclusief elektrisch rijden (20.000 km/jaar), kunnen we maximaal een derde deel van de benodigde zonne-energie zelf opwekken. Ons huis staat goed, maar niet optimaal ten opzichte van de zon (West gericht). Er zijn betere plekken om zonnecellen te plaatsen dan op het dak van ons huis.
 
Mijn redenering is dat als wij daar tegenaan lopen er ook anderen zullen zijn met dezelfde uitdaging. En de vraag is dan: Hoe los je dit op?
Her en der ontstaan er in het land grote zonneparken, met enorme oppervlakten aan collectoren. Dat is mooi, maar reeds nu geeft dat problemen voor de kabelbedrijven om het transport van de plek van opwekken naar die van de afnemer zonder problemen te verzorgen. De afstand die de energie moet afleggen naar de afnemer legt een grote last op het energienet. Dit is vergelijkbaar met de problemen op ons wegennet. Door de grote afstand die mensen met de auto afleggen van woonplaats naar werkplek wordt het wegennet zwaar overbelast.
 
Een oplossing zou zijn om energie op te wekken in de omgeving waar het ook verbruikt wordt.
Kijkend naar Hengevelde, dan zie ik nog relatief weinig zonnecollectoren op de huizen in de kern. Met uitzondering van een aantal “early adopters” en in de nieuwbouw is een ruwe schatting dat 10% of minder zelf stroom opwekt. Opnieuw kijkend naar Hengevelde zie ik ook een groot aantal hele grote daken (van bedrijven in de kern en boerenschuren direct rondom de kern) die gunstig gericht zijn ten opzichte van de zon, maar niet of slechts ten dele belegd zijn.
 
Het idee kort omschreven is als volgt:
Vorm een coöperatie waarin afnemers van zonne-energie en “leveranciers” van lege daken samenwerken.
Afnemers huren gemeenschappelijk als coöperatie de dakruimte van de “leverancier” die daar geld aan verdient
De coöperatie is de eigenaar van de zonnecollectoren (dit is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van subsidies voor particulieren en BTW teruggave te kunnen verkrijgen).
Afnemers kunnen zowel huiseigenaren als huurders zijn.
Deelnemen in de coöperatie doe je door te investeren. Deze investering kan (deels) gefinancierd worden. Afhankelijk van de grootte van je investering heb je recht op een deel van de opgewekte stroom.
Een vooronderzoekje heeft laten zien dat er in het dorp en binnen een straal van 1 km rondom de kern ruim voldoende dakruimte beschikbaar is om dit project te realiseren.
 
Onderzocht moet worden:
Juridische afspraken (eigendomsrechten, afdekking risico’s, verzekerbaarheid)
Technische invulling (er zijn al veel voorbeelden van dit soort projecten, die technisch goed draaien)
Prijstechnische afspraken
Fiscaliteiten
 
De bedoeling is om de komende maanden het project op te starten en samen met een groepje mensen, elk met een stuk specifieke kennis er handen en voeten aan te geven. Mensen die denken hierin te kunnen bijdragen worden uitgenodigd om contact te leggen. Dit kan per mail naar m.a.tuinte@me.com