Topjaar voor steen- en kerkuil Hengevelde & Bentelo

2014 lijkt niet alleen landelijk een topjaar te zijn geworden voor de steen- en kerkuil. Ook in de gemeente Hof van Twente en met name Hengevelde is het bestand van de beschermde steen- en kerkuil explosief gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dankzij de uitzonderlijk gunstige combinatie van een uitermate zachte winter, een vroeg voorjaar en een hoge muizenstand, werden er in de gemeente al vroeg dit jaar onder de kerkuilen omvangrijke legsels van 7 tot zelfs 9 eieren geteld in de door de gemeentelijke uilenwerkgroep uitgezette kerkuilenkasten. Uiteindelijk werden er alleen al in de omgeving Hengevelde en Bentelo 40 jonge kerkuilen geboren.

Tijdens de geregelde controles van de kerkuilenkasten werd de ontwikkeling van de net uitgekomen jongen regelmatig gevolgd. De eieren van de kerkuil komen één voor één met tussenpozen van één tot twee dagen uit. Hierdoor ontstaat een groot verschil in grootte, gewicht, uiterlijk en ontwikkeling van de kuikens. Bekend is dat de eerst geborenen ook het eerste voedsel aangereikt krijgen door de ouders. Echter is onder optimale omstandigheden ook geconstateerd dat deze, indien zij voldoende hebben, de later geborenen en minder ontwikkelden uit het nest van muizen voorzien. In een periode van drie tot vier weken ontwikkelt het jong zich van een lelijk eendje tot de prachtige uil zoals wij hem kennen met zijn kenmerkende hartvormige en veelal witte gezichtssluier. Na drie weken worden de jonge kerkuilen als gebruikelijk gemeten, gewogen en geringd. Na circa 4 weken verlaten de jonge kerkuilen de uilenkast. Tijdens de ringprocedure bleek dat de conditie van de jong geborenen uitstekend was.

Naast de kerkuil controleert de gemeentelijke werkgroep ook een aantal steenuilenkasten en kasten met de torenvalk. Bij de steenuil is de geboorte explosie over zijn hoogtepunt en worden de komende weken de laatste jongen geringd evenals bij de torenvalken.  

Het is niet ondenkbeeldig dat gezien de gunstige en eerder genoemde omstandigheden later dit jaar een tweede broedperiode van de kerkuil volgt. De kerkuilenkasten blijven dan ook in de zomer onder controle van de werkgroep. Ook is de verwachting dat de vele jonge uilen op zoek gaan naar nieuwe broedplaatsen en dit een uitbreiding van nieuwe nestkasten behoeft. De werkgroep zou dan ook graag in contact willen komen met belangstellenden die een dergelijke kerkuilenkast geplaatst willen hebben op hun erf.