Truus neemt na 12 jaar afscheid

Met de bestuurswisseling de Zonnebloem Hengevelde-Isidorushoeve na 12 jaar afscheid van Truus Sander (foto) als bestuurslid Bezoekwerk, zij werd door de voorzitter bedankt voor haar grote inzet en ontving als blijk van waardering een boeket bloemen en een cadeaubon. Truus blijft wel als vrijwilliger actief en zal net als voorheen de mensen in haar wijk blijven bezoeken. Haar taak binnen het bestuur wordt overgenomen door Bernadette ten Thije.
Ook in 2020 wil de Zonnebloem u op de hoogte houden van het nieuws en de activiteiten georganiseerd door de Zonnebloemafdeling:

Hengevelde-Isidorushoeve
Alle mensen met een fysieke beperking zijn van harte welkom bij de Zonnebloem, hebt u of een familielid behoefte aan contact via de Zonnebloem in de vorm van een bezoekje of deelname aan onze activiteiten en staat u niet bij ons geregistreerd laat het ons weten via t.doeschot@hetnet.nl of 0547-333538.

Op 4 februari begonnen we 2020 met de jaarvergadering voor onze vrijwilligers. Met het voorlezen van het jaarverslag door de secretaris keken we tevreden terug op 2019. De penningmeester presenteerde ons een positief financieel overzicht.

Op 7 februari werd 2020 voor onze deelnemers gestart met een gezellige bingomiddag in de Marke, ongeveer 50 gasten en 18 vrijwilligers uit Hengevelde en de Isidorushoeve waren aanwezig in de Marke. Waar men getrakteerd werd op koffie met appelgebak dat gebakken werd door mevr. Wassink uit Bentelo en waarvan de opbrengst is bestemd voor het ALS-onderzoek. De prijsjes werden verzorgd door de vrijwilligers van de Zonnebloem net als de hapjes bij de nieuwjaarsborrel. Foto’s van onze activiteiten vindt u op de Facebookpagina van de Zonnebloem Hengevelde.

De volgende activiteiten die op de agenda staan zijn op 31 maart de jaarlijkse winkelmiddag bij Borghuis in Deurningen en op 30 april de regionale dag boottocht, waarvoor maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, zoals bijna altijd bij regionale activiteiten.

Mensen die bekend zijn bij de Zonnebloem worden door onze vrijwilligers benadert, mocht u ook interesse hebben voor deze activiteiten laat het ons weten, zodat wij kunnen kijken of er plaats is.

Een belangrijk aandachtspunt dit jaar is de nieuwe AVG-wet
Vanuit het Nationaal Bureau van de Zonnebloem zijn hierover brieven gestuurd naar alle mensen die bij de Zonnebloem geregistreerd staan, deze brief heeft in de omliggende afdelingen nogal wat stof doen opwaaien. Binnen onze afdelingen hebben we besloten de brieven zelf rond te brengen en daarbij een begeleidend schrijven toe te voegen met daarin uitleg over hoe wij binnen onze afdeling met de AVG omgaan. Deze brief vindt u als bijlage bij dit artikel. We hopen op deze manier iedereen van dienst te zijn en ons vrijwilligers werk op dezelfde voet voort te kunnen zetten.

Een belangrijk aspect bij de registratie bij de Zonnebloem is dat mensen bij deelname aan activiteiten altijd via de Zonnebloem verzekerd zijn.

Is men niet geregistreerd dan kan men ook niet deelnemen aan activiteiten. Een ander belangrijk punt is dat aan registratie bij de Zonnebloem geen kosten zijn verbonden, men betaalt geen contributie. Wilt u toch de Zonnebloem financieel steunen dan kan dat door donateur te worden van de Zonnebloem en door straks in de zomer Zonnebloemloten te kopen, hierbij steunt u vooral de plaatselijke afdeling.

De Zonnebloem en de AVG
Mensen die deelnemen aan onze activiteiten staan via onze afdeling geregistreerd in het centrale Zonnebloemsysteem. Maar er staan ook mensen geregistreerd op basis van hun leeftijd.

In het verleden werden mensen vanaf 80 jaar opgenomen in het bestand van de Zonnebloem omdat ze bezocht worden met verjaardagen. Sinds de invoering van de AVG registreren wij mensen als ze daarmee instemmen via een aanmeldingsformulier. Ook mensen met een beperking die jonger zijn en soms een bezoekje van ons ontvangen of deelnemen aan activiteiten staan geregistreerd.

Alle mensen die centraal geregistreerd staan krijgen een brief van de Zonnebloem waarin uitgelegd wordt hoe de Zonnebloem met deze gegevens omgaat. Als u hierover vragen heeft of wilt u dat wij u uit het centrale systeem verwijderen laat ons dat weten en wij zullen zorgdragen dat het gebeurt. Ons contactadres is Ria Doeschot, tel. 0547-333538 of via een E-mail, t.doeschot@hetnet.nl Ook voor nadere informatie kunt u hier terecht.

De AVG in Hengevelde/Isidorushoeve
Met uw gegevens (b.v. uw geboortedatum) die wij alleen binnen onze afdeling gebruiken zullen wij zorgvuldig omgaan. Ook zullen wij altijd toestemming vragen evt. foto’s te mogen gebruiken bij onze verslaggeving. Ook deelnemerslijsten bij activiteiten worden alleen door de Zonnebloem gebruikt en waar niet nodig, ook niet gedeeld met anderen.

We hopen dat u ons de mogelijkheid geeft ons vrijwilligerswerk op dezelfde voet als tot nu voort te zetten en activiteiten voor u te mogen organiseren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en vrijwilligers

Zonnebloemafd. Hengevelde/ Isidorushoeve