Uitnodiging Blijven Wonen in Hengevelde: 19 november

Bijeenkomst over BWIH in Kulturhus de Marke op woensdag 19 november 2014. Aanvang 14.30 Einde 17.00. 

Hengevelde is een boeiende en bloeiende gemeenschap met een rijk bedrijfs- en verenigingsleven. Er zijn veel voorzieningen in Hengevelde, ook op het gebied van zorg. Maar wie de zelfregie over zijn of haar leven verliest en bij wie mantelzorg niet meer volstaat kan niet in Hengevelde blijven. Zij moeten verhuizen naar bijvoorbeeld Haaksbergen, Delden of Goor en worden verzorgd in een voor hen vreemde omgeving. Bestaande sociale contacten en activiteiten verdwijnen daardoor.

Daarom BWIH!!

Werkgroep ‘Blijven Wonen In Hengevelde’ zet zich daarom samen met SIO Ondernemersvereniging Hengevelde in voor de komst van een ‘carebrede kleinschalige woonvoorziening’ in Hengevelde. Dit is een beschutte woonvorm voor verschillende doelgroepen waar bewoners meer zorg en begeleiding kunnen krijgen dan in hun thuissituatie. Door deze extra zorg en veiligheid kunnen de bewoners blijven in de gemeenschap van Hengevelde. Sociale contacten en de betrokkenheid met het dorp blijven dus intact. Mensen kunnen hun vertrouwde leven blijven leiden.

Wie vormen de werkgroep?

Blijven Wonen In Hengevelde is een burgerinitiatief door inwoners uit Hengevelde. De werkgroep BWIH bestaat uit enthousiaste en betrokken (oud-)Hengeveldenaren met verschillende achtergronden. In de werkgroep zijn belangenbehartigers, (oud)ondernemers en zorgprofessionals uit Hengevelde vertegenwoordigd. BWIH wordt ondersteund door de SIO Ondernemersvereniging Hengevelde. (Meer informatie over BWIH op www.bwih.nl)

Wat is de rol van KBO Hengevelde in het proces van BWIH?

KBO Hengevelde heeft de ambitie om de belangen van de ouderen in Hengevelde te behartigen en die van haar leden in het bijzonder. Het proces rond BWIH komt langzamerhand uit de zogenaamde snuffelfase en begint concretere vormen te krijgen.

KBO Hengevelde acht het haar taak om haar leden en ook andere ouderen in Hengevelde in de gelegenheid te stellen zich te laten informeren over huidige stand van zaken. De werkgroep geeft toelichting op het volgende:

1. Visie en doelstelling;

2. Presentatie werkgroep BWIH;

3. Huidige stand van zaken.

Wij heten u graag welkom op 19 november 14.30 in Kulturhus de Marke.

Bestuur KBO Hengevelde