Uitnodiging ‘Blijven Wonen In Hengevelde’


De Nieuwe Wever in Slagharen. Wordt zoiets ook in Hengevelde gerealiseerd?

U wilt toch ook uw hele leven in Hengevelde kunnen blijven wonen? Wanneer mensen de zelfregie over hun leven verliezen en mantelzorg niet meer volstaat is dit helaas niet meer mogelijk. Zij moeten verhuizen naar bijvoorbeeld Haaksbergen, Delden of Goor en worden verzorgd in een voor hen vreemde omgeving. Hierdoor verdwijnt het sociale contact met de vertrouwde leefomgeving.
                        
Werkgroep ‘Blijven Wonen In Hengevelde’ wil een carebrede kleinschalige woonvorm in Hengevelde gaan realiseren. Dit is een beschutte woonvorm voor verschillende doelgroepen waar bewoners meer zorg en begeleiding kunnen krijgen dan in de thuissituatie. De zorg en begeleiding wordt indien er een indicatie is gegeven door zorgprofessionals, gesteund door moderne zorgtechnologie. Daarnaast is er een grote rol weggelegd voor mantelzorgers, buren en vrijwilligers. Door het blijven wonen in de gemeenschap van Hengevelde blijven sociale contacten en de betrokkenheid met het dorp intact.

Informatieavond 10 maart

Werkgroep BWIH organiseert samen met ondernemersvereniging SIO een bijeenkomst over deze carebrede kleinschalige woonvorm. Tijdens deze informatieavond wordt uitleg gegeven over de carebrede kleinschalige woonvorm, de beoogde doelgroepen en wat dit voor Hengevelde kan betekenen. Daarnaast is de inbreng vanuit de gemeenschap  van grote invloed op de vorm en inhoud van dit concept.
Sprekers zijn Tim Jongman (initiator BWIH), Henk Snijders (arts en strateeg/innovator Carintreggeland) en Pieter van Zwanenburg (wethouder Hof van Twente). Uiteraard is er afsluitend ruimte voor vragen en opmerkingen. Uw inbreng wordt gewaardeerd!

Iedereen is welkom!

Deze informatieavond vindt plaats op maandagavond 10 maart om 19.30 uur bij café en zalencentrum Assink in Hengevelde. Er worden twee kopjes koffie aangeboden door SIO, verdere consumpties zijn voor eigen rekening. U bent allen van harte uitgenodigd!