Uitnodiging informatieavond Petrus en Paulus kerk Hengevelde; Voorbestaan in geding?

Aanstaande donderdag, 20.00 uur bij Varenbrink/Gebrande Waateren worden alle parochianen opgeroepen om mee te denken over de toekomst van de Hengeveldse kerk!In de Heilige Geest parochie is al enige tijd binnen het bestuur, pastoraal team en daarbuiten een discussie aan de gang over de toekomst van onze parochie en daarmee samenhangend de toekomst van de verschillende geloofsgemeenschappen. Dit komt doordat de parochie geleidelijk in een krimpscenario is beland met een relatief klein team voor drie parochies, achteruitgang van het kerkbezoek en de vergrijzing.
Helaas zijn kerksluitingen niet uitgesloten: 

Het parochiebestuur heeft in het afgelopen jaar een aantal zaken geïnventariseerd die van belang zijn voor de toekomst. Het betreft de financiën van de geloofsgemeenschappen, de toestand van de kerken, het kerkbezoek en de vitaliteit (eerste communies, dopen en vormsels, vernieuwende activiteiten).   Uiteindelijk wil het parochiebestuur hier het toekomstbeleid op baseren. Van groot belang is natuurlijk wat er leeft in de diverse geloofsgemeenschappen zelf. Wat zijn de ideeën over de toekomstmogelijkheden in de geloofsgemeenschappen zelf.  Daarom nodigt de locatieraad, samen met het bestuur, U uit om over deze toekomst van gedachten te wisselen.
Suzanne Peerik:"Wij dringen erop aan dat uit alle geledingen/leeftijdsgroepen, jong en oud, actief en niet actief, mensen naar deze avond komen om mee te denken over de toekomst van de Heilige Geest parochie, zijn kerken en de Hengeveldse geloofsgemeenschap in het bijzonder.
In de komende maanden zal de richting bepaald worden die onze parochie en geloofsgemeenschappen op gaan en uw locatieraad en parochiebestuur daagt U uit daarover mee te denken. 
U kunt daar invloed op uit oefenen.
De bijeenkomst zal gehouden worden op 22 -02-2018 om 20.00 in café Varenbrink. De agenda is als volgt:            

- Opening
- Mededelingen
- De Hengeveldse situatie in termen van:
A. Gebouwen
B. Financiën
C. Vitaliteit en vrijwilligers en
D. Hoe nu verder.

- Rondvraag
- Sluiting.