Reminder: Uitnodiging jaarvergadering SSGH op 10 oktober 2022

Maandag 10 oktober 2022 is de jaarvergadering van de SSGH. 

De SSGH is de stichting die verantwoordelijk is voor alle sportaccommodaties in Hengevelde. Daarnaast houdt ze zich bezig met de exploitatie van Kulturhus de Marke. Ook behartigen we de belangen van de sportverenigingen in Hengevelde. Het gaat dan vooral over de vereniging overstijgende zaken.

Wij nodigen iedereen van harte uit voor deze jaarvergadering. We starten de vergadering maandag 10 oktober om 19.30 uur in Kulturhus de Marke.

We hebben gekozen voor een nieuwe opzet van de jaarvergadering en praten u daarom graag even bij over wie we zijn, wat we doen, waar we voor staan en voor wie we er zijn (gebruikers).

AGENDA

 • Accommodaties
  • ‘t Rupert’s Erve
  • ‘t Root 
  • Kulturhus de Marke
 • Bestuur
  • Samenstelling / Mutaties
 • Financiën
 • Werkgroep Energie
 • Plannen nieuwe MFA

 

Daarom aan iedereen, sporters, publiek, sponsoren, vrijwilligers achter de bar, de groenploeg, de vrijdagploeg, schoonmaak, mensen langs de lijn en op de tribunes en iedereen die hiervoor niet genoemd is, we hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op maandag 10 oktober om 19.30 uur in Kulturhus de Marke.

Juist nu we met onze toekomst bezig zijn, is het goed om van elkaar te weten wat er speelt.

Bestuur Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH)